شنبه 8 دی 1386

دو تذکر خطاب به رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

دو تذکر که در تاریخ 20/9/86 خطاب به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد در صحن علنی مجلس قرائت شد و با تأخیر درج می شود.

خلاصه تذکر اول:

 لزوم پیش بینی تدابیر مناسب برای رفع ایرادهای مربوط به نحوۀ تأمین فرآورده های نفتی بویژه بنزین برای مصارف مردم 

شرح:

 وضعیت کنونی سهمیه بندی بنزین و توزیع گازوئیل که بخش مهمی از آن قاچاق می شود، نباید استمرار یابد. پیشنهاد می کنم بنزین آزاد به قیمت 200 تومان در کنار سهمیه 120 لیتری بطور محدود عرضه شود و یا به صورت تغییر نرم افزار از طریق جایگاهها محاسبه و دریافت شود. خرید بنزین مازاد از سوی دولت توجیه ندارد. جدیت در عرضه گازوئیل با کارت سوخت نیز به عنوان گام اول تسریع شود.

در مورد بنزین می توان افزایش شیبدار قیمت مصرف مازاد بر سهمیه را نیز بررسی کرد که در صورت امکان اجرای صحیح هیچکدام از عوارض فعلی را نداشته و ضمن تأمین حداقلهای رفاه عمومی و اعمال صرفه جویی، فاقد اثرات روانی تورمی است.   

خلاصه تذکر دوم:

ضرورت پیش بینی لازم برای ایجاد خط انتقال اتیلن به پتروشیمی تبریز و تأکید و دستور مقتضی به وزارت نفت

شرح:

با آن که دولت محترم در سفر استانی مطالعه امکان سنجی ایجاد خط انتقال اتیلن به پتروشیمی تبریز را تصویب کرده و کارشناسان نیز چنین امکانی را تأیید می کنند، وزیر محترم نفت و مدیر عامل محترم پتروشیمی که هر دو اهل استان فارس می باشند با تمرکز بخش عمده در این استان با پیش بینی آن برای تبریز مخالفت می نمایند. این رویه درستی نیست که هر مسؤولی اهل هر جا باشد برای آن منطقه تلاش نماید.

پتروشیمی تبریز از قدیمی ترین پتروشیمیهای کشور است و جناب آقای مهندس نجابت در جلسه حضوری پذیرفتند که این خط انتقال از سوی دولت ایجاد شود اما در اعلامهای کتبی خلاف آن را اظهار داشته اند. انتظار مردم شهید پرور آذربایجان آن است که ریاست محترم جمهوری دخالت فرموده و الزام وزارت نفت به ایجاد این خط انتقال را تأکید نمایند.

 

  نظر واصله:

  جناب آقای دکتر فرهنگی، درباره بنزین بالاخره تکلیف چیست؟ آیا سهمیه بندی ادامه خواهد داشت؟ اساساً با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت نیازی به سهمیه بندی وجود داشت؟ در تذکر به رئیس جمهور پیشنهاد افزایش شیبدار قیمت آمده است. منظور از آن چیست؟

رحیم نظر پور

مدیریت سایت: جناب آقای دکتر فرهنگی پاسخ این سؤال را طی یادداشتی ارائه خواهند کرد.


جمعه 23 آذر 1386

سه تذکر قانونی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

سه تذکر به شرح زیر به ریاست محترم جمهوری داده شد:

در تاریخ 19/آذر/86

مخاطب: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد

خلاصه: ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان دولت بویژه فرهنگیان و کارکنان بهداشت و درمان

شرح: در ابتدای روش جدید پرداخت حقوق رسماً اعلام شد که کارکنان دو نوع دریافتی خواهند داشت که یک مورد اقدام شده و پرداختهای شکل دوم که شامل اضافه کاریها، حق التدریسها و نظایر آنها است، با تأخیرهای طولانی باقیمانده و عملی نمی شود. با توجه به این که سازمانها این حق را برای کارکنان خود ایجاد نموده اند، مناسب است دولت محترم سریعتر پیش بینی و اقدام نماید تا شاهد نارضائیها، از جمله نارضایتی معلمان حق التدریس و کارکنان دفتری و موارد مشابه نباشیم.

.....................

در تاریخ 20/آذر/86

مخاطب: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد

خلاصه: لزوم پیش بینی تدابیر مناسب برای رفع ایرادهای مربوط به نحوه تأمین فرآورده های نفتی بویژه بنزین برای مصارف مردم

شرح: وضعیت کنونی سهمیه بندی بنزین و توزیع گازوئیل که بخش مهمی از آن قاچاق می شود، نباید استمرار یابد. پیشنهاد می کنم: بنزین آزاد به قیمت 200 تومان در کنار سهمیه 120 لیتری بطور محدود عرضه شود و یا با تغییر نرم افزار، از طریق جایگاهها محاسبه و دریافت گردد. خرید بنزین مازاد از سوی دولت توجیه ندارد. جدیت در عرضه گازوئیل با کارت سوخت به عنوان گام اول کنترل مصرف گازوئیل نیز تسریع شود.

در مورد بنزین می توان افزایش شیبدار قیمت مصرف مازاد بر سهمیه را نیز بررسی کرد که در صورت امکان اجرای صحیح هیچکدام از عوارض فعلی را نداشته و ضمن تأمین حداقل های رفاه عمومی و اعمال صرفه جویی فاقد اثرات روانی تورم زاست.

.....................

در تاریخ 20/آذر/86

مخاطب: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد

خلاصه: ضرورت پیش بینی لازم برای ایجاد خط انتقال اتیلن به پتروشیمی تبریز و تأکید و دستور مقتضی به وزارت نفت

شرح: با آن که دولت محترم در سفر استانی مطالعه امکان سنجی ایجاد خط انتقال اتیلن به پتروشیمی تبریز را تصویب کرده و کارشناسان نیز چنین امکانی را تأیید می کنند، وزیر محترم نفت و مدیر عامل محترم پتروشیمی هر دو اهل استان فارس می باشند با تمرکز بخش عمده انتقال اتیلن در این استان با پیش بینی آن برای تبریز مخالفت می نمایند. این رویه درستی نیست که هر مسؤولی اهل هر جا باشد تلاش خود را در آن منطقه متمرکز نماید.

پتروشیمی تبریز از قدیمی ترین پتروشیمی های کشور است و جناب آقای مهندس نجابت در جلسه حضوری پذیرفتند که این خط انتقال از سوی دولت ایجاد شود اما در اعلامهای کتبی خلاف آن را اظهار داشته اند.

انتظار مردم شهید پرور آذربایجان آن است که ریاست محترم جمهوری دخالت نموده و الزام وزارت نفت به ایجاد این خط انتقال را تأکید نماید.


یکشنبه 4 آذر 1386

دو تذکر به رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

دو تذکر که در تاریخ 4 آذر 86 در مجلس قرائت گردید:

اول: خطاب به رئیس جمهور محترم برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

خلاصه: ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی برای اجرای قانون جامع حمایت از  حقوق معلولان

شرح: با توجه به این که سالها از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گذشته است و شاهد اقدامات اجرایی لازم برای اجرای آن نیستیم، مناسب است دولت محترم تدابیر اجرایی لازم را برای الزام دستگاههای مختلف به انجام وظائف مربوطه اتخاذ نموده و پیش بینی های مورد نیاز را به عمل آورد.

تذکر دوم: خطاب به رئیس جمهور محترم، برادر ارجمند آقای محمود احمدی نژاد

خلاصه: ضرورت اقدام در خصوص تعیین متولی برای عمران و توسعۀ روستایی و کشاورزی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی

شرح: نزدیک دو سال از تصویب ماده واحده ای که دولت را مکلف می سازد تا ساختاری را به عنوان متولی عمران و توسعه روستایی و کشاورزی معین ساخته و حمایتهای لازم را به عمل آورد، گذشته است و اقدام عملی خاصی مشاهده نمی گردد. سیاستهای دولت محترم و تکلیف قانونی مذکور ایجاب می کند اقدام عاجل به عمل آید.


جمعه 4 آبان 1386

تذکر به برخی از مسؤولان اجرایی کشور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

در طی هفته گذشته تذکرهایی به برخی از مسؤولان دستگاههای اجرایی کشور داده شد. از جمله این تذکرها موارد زیر است:

در تاریخ 27/7/86

به وزیر نیرو، جناب آقای مهندس فتاح در ارتباط با ضرورت تسریع در تحویل زمین شرکت برق منطقه ای آذربایجان واقع در مسیر خیابان خاقانی به مسجد کبود تبریز

شرح: پروژه ساماندهی اطراف مسجد کبود تبریز منوط به اجرای مسیر خیابان خاقانی تا خیابان شهید بهشتی در منطقه شمال مسجد کبود تبریز می باشد و عملاً به دلیل تأخیر غیرقابل توجیه در تحویل زمین شرکت برق منطقه ای به تعویق افتاده و مردم تبریز و ساکنان و تجار منطقه را آزرده خاطر می سازد. تسریع فوری ضروری است.

در همان تاریخ

به وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر دانش جعفری در ارتباط با ضرورت تسریع در تحویل زمینی بانک سپه واقع در محدودۀ پروژه چهار راه شهید بهشتی تبریز

شرح: اجرای بخشی از پروژه مهم چهارراه شهید بهشتی تبریز منوط به تحویل زمینی متعلق به بانک سپه می باشد و تأخیر در آن باعث تأخیر در اجرای پروژه شده است. تسریع در اجرای این پروژه از خواسته های دیرین مردم شریف تبریز است و انتظار اقدام عاجل از سوی مسؤولان محترم بانک سپه را دارند.

و  در تاریخ 29/7/86 تذکرهای مشابهی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با تحویل محدوده مسجد امام رضا(ع) به پروژه مسجد کبود توسط اداره اوقاف و امور خیریه و همچنین وزیر بازرگانی در خصوص تأمین سیمان مورد نیاز دو پروژه یاد شده، داده شد.

در تاریخ 1/8/86

به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد درباره ضرورت پرداخت به هنگام مطالبات کارکنان دولت بویژه فرهنگیان و معلمان، و همچنین بازنشستگان

شرح: در ماههای اخیر شاهد عدم پرداخت یا تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات کارکنان دولت، بویژه فرهنگیان و معلمان، مانند اضافه کاری و حق التدریس می باشیم. با توجّه به این که زندگی برخی از آنان بر پایه همین دریافتها می چرخد، مناسب است تدابیر مناسب اتخاذ گردد. در مواردی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مشکل داشته ایم.

و به وزیر راه و ترابری، جناب آقای مهندس رحمتی در ارتباط با ضرورت برقراری مجدد و عاجل پروازهای تبریز – استانبول

شرح: در شرایطی که روابط اقتصادی و تجاری بخش خصوصی ترکیه با استانهای غرب و شمالغرب کشور در حال توسعه است و سرمایه های خارجی برای توسعه صنایع و کارخانجات جذب می شوند، پروازهای مسیر تبریز – استانبول و بالعکس متوقف شده است. ضروری است نسبت به برقراری مجدد این پروازها اقدامات عاجل صورت پذیرد.

و در همان تاریخ خطاب به وزیر کشور، جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای پور محمدی در ارتباط با ضرورت رسیدگی جدّی به وضعیت اتوبوسرانی تبریز

شرح: علی رغم تذکرها، مکاتبات و مذاکرات گذشته، وزارت محترم کشور توجّه مناسبی به وضعیت اتوبوسرانی در تبریز ننموده است و همین امر باعث کمبود شدید اتوبوس در تبریز شده و از سوی دیگر شهرداری تبریز قیمت بلیطها را افزایش داده است. نارضایی جدّی مردم از این شرایط، اقتضا دارد ضمن اتخاذ تدابیر و حمایتهای سریع، هیأتی به تبریز رفته و مسائل را پیگیری نماید.

در تاریخ 2/8/86

به وزیر راه و ترابری، جناب آقای مهندس رحمتی در ارتباط با ضرورت تجدیدنظر در ابلاغیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ارتباط با فشار بر دارندگان کامیونهای فاقد هر گونه مشکل فنی

شرح: ابلاغیه 71/74190 مورخ 22/7/86 سازمان که برای حل مشکلی، مشکلات عدیده ای برای دارندگان کامیونهای دارای عمر بیش از 40 سال، بدون آن که مشکل فنی داشته باشند، پدید آورده است و نیاز به تجدید نظر عاجل دارد. با توجه به این که دارندگان این کامیونها از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند، هر اقدام حساب نشده ای، خانواده هایی را با مشکل مواجه می سازد. پیش بینی هرگونه تسهیلات، در کنار مجوز برای خودروهای بدون اشکال فنی می تواند مشکل را حل سازد. 


بررسی علت غیبت دو خودروساز عمده کشور در نمایشگاه صنایع خودرو تبریز

متن تذکر مورخ 22/7/86 که در صحن علنی مجلس اعلام گردید:

خطاب به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد

خلاصه تذکر: ضرورت بررسی علت غیبت دو خودروساز عمده کشور در مهمترین نمایشگاه صنایع خودرو سال، در تبریز

شرح تذکر:

دو خودروساز دولتی و مهم کشور یعنی ایران خودرو و سایپادر مهمترین نمایشگاه صنایع خودرو سال در تبریز  که در نوع خود در سطح منطقه و کشور بی سابقه بوده و با استقبال گسترده صنایع مرتبط با خودرو و همچنین مشتریان، صاحب نظران و عموم مردم همراه بود، حضور نداشتند. این عدم حضور فاقد هرگونه توجیه به نظر می رسد. مناسب است سرپرست محترم وزارت صنایع و معادن موضوع را بطور جدی بررسی نمایند.    

 


سؤال از وزیر محترم بازرگانی که در تاریخ 1/7/86 به امضاء 19 نفر از همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده و از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع گردیده است:

خلاصه سؤال: علت عدم اجرای مصوبه مجلس در بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص تأمین آرد مصرفی روستائیان چیست؟

 

شرح سؤال: با وجود تصویب تکلیف دولت نسبت به تأمین سهمیه سرانه آرد روستایی به میزان یکصد و هشتاد کیلوگرم در سال، با وجود گذشت 6 ماه از سال، این قانون اجرا نشده است. در حالی که شاهد صادرات گندم به کشورهای دیگر می باشیم. در پاسخ تذکرات نمایندگان نیز پاسخ رسمی داده نمی شود.

در برخی از مذاکرات گفته شده است بایستی یا بارمالی آن تأمین گردد و یا با قیمت آزاد، مازاد بر سهمیه قبلی، فروخته شود. در حالی که اگر آرد وجود ندارد، فروش آزاد آن بی معنی بوده و صادرات آن توجیه پیدا نمی کند و اگر آرد وجود دارد چرا توزیع نمی گردد؟ در صورتی مبلغ خرید آن تأمین نشده است چرا مانند گذشته به صورت متمم بودجه درخواست اعتبار نمی گردد؟ وزیر محترم در سال 1385، امکان تأمین را منوط به تصویب سهمیه در مجلس می نمود و حال که تصویب شده است، چرا عمل نمی شود؟ 

 


تذکر کتبی مورخ 25/6/86 خطاب به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد

خلاصه: لزوم تسریع در اجرای پروژه نفلین سینیت در استان آذربایجان شرقی

شرح: پروژه با ارزش نفلین سینیت در شهرستانهای سراب و آذرشهر دارای سوابق ممتدی می باشد و تسریع آن از مصوبات هیأت محترم دولت در سفر استانی بوده و از قرار اطلاع سرپرست محترم جدید وزارت صنایع وقفه ای در آن ایجاد نموده است. مناسب است با امضاء قرارداد زمینه اجرای آن تسریع گردد. عللی که موجب تأمل ایشان شده است، مطلقاً موجه نبوده و اساساً نظرات اشخاص نباید باعث تأخیر پروژه های مهم و ملی گردد.

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو


جمعه 30 شهریور 1386

چند تذکر

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

متن چند تذکر که در صحن علنی مجلس خلاصه آنها خوانده شده و متن کامل به مخاطبان ارسال گردیده است:

وزیرمحترم راه و ترابری، برادر ارجمند جناب آقای رحمتی

خلاصه : ضرورت رسیدگی عاجل به مشکلات رانندگان وسائط حمل و نقل باری آذربایجان شرقی که به دلیل تصمیمات نسنجیدۀ مسئولان مرتبط در پایانه های استان پدید آمده است.

شرح :

در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز برنامه ریزی های نسنجیده ای شکل گرفته که به صورت جلسه ای مبنی بر حل و فصل انها برای پایان دادن به شرایط نامناسب برای خودروهای مختلف باری انجامیده است اما بر اساس آن اقدام صورت نپذیرفته است و حتی به مکاتبات نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بی اعتنایی می شود.

 حل سریع مشکل ضرورت دارد.

 

وزیرمحترم کشور، جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای پورمحمدی

خلاصه : ضرورت توجه مناسب به تأمین حمل و نقل عمومی مردم شهرهای سهند، خسروشهر، باسمنج و سردرود که ترددهای روزانه به شهر تبریز دارند.

شرح :

اهالی شهرهای پر جمعیت یاد شده نیاز به تردد روزانه برای رسیدن شهروندان به مراکز آموزشی، دانشگاهها، مراکز تجاری و صنعتی و خدماتی گوناگون دارند.

در آستانۀ آغاز فعالیتهای آموزشی ضروری است در کنار توجه به حمل و نقل عمومی در شهر تبریز، نسبت به تأمین خودروهای عمومی مناسب اقدام گردد.

 

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، برادر ارجمند جناب آقای دکتر دانش جعفری

خلاصه : ضرورت تجدید نظر در نحوۀ واگذاری کارخانۀ ماشین سازی تبریز

شرح :

کارخانه ماشین سازی تبریز از صنایع باسابقۀ تبریز می باشد و بدلیل سیاست های نادرست سازمان گسترش در گذشته به زیان دهی رسیده است. مدتی است مدیریت و کارکنان کارخانه در تلاشند با رساندن کارخانه به سود دهی ان را در بورس عرضه نمایند و در آستانۀ رسیدن به چنین فرجامی زمزمۀ مزایدۀ آن که حراج اموال عمومی است، شنیده می شود. تجدید نظر عاجل ضروری است.


تعداد کل صفحات: 10 ... 4 5 6 7 8 9 10
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic