سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
 اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند


سوم اسفند 93
(نوبت صبح)
تبصره 15
 وزارت راه و شهرسازی موظف گردید برای حداقل هفتاد هزار ایثارگر واجد شرایط که تاکنون زمین و مسکن دریافت نکرده اند، مسکن تأمین کند. همچنین بانک مرکزی موظف گردید برای ایثارگران و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور در جبهه از طریق بانکهای حاصل با نرخ  4% و بازپرداخت 20 ساله تسهیلات تأمین کند.
در تبصره 16، مقرر شد حداقل یک درصد وصول عوارض ورود و صدور کالا و خدمات مناطق آزاد تجاری و صنعتی به خزانه واریز شود.
بانک مرکزی مکلف گردید از طریق بانکهای دولتی چهارده هزار و چهارصد میلیارد ریال به نسبت 60%  ازدواج جوانان و 40% اشتغال مدد جویان زندان ها تسهیلات ارائه کند. اعتبار مذکور از محل پس اندازهای قرض الحسنه خواهد بود. همچنین
از محل پس اندازهای قرض الحسنه، 20 هزار میلیارد ریال به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کند.
همچنین مددجویان در نهاد حمایتی یاد شده، در سال 94 از پرداخت هزینه های صادر پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف می باشند.
به سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور بر زندانیان که مرخصی می روند یا در زندانهای باز و مؤسسات تولیدی اشتغال پیدا می کنند مراقبت الکترونیکی به عمل آورده و هزینه آن را از استفاده کنندگان دریافت کند مگر آن که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا مسؤولان مربوط لازم است معاف شوند.
وزارت دادگستری مجاز گردید حداکثر تا 50% مازاد منابع درآمد سالانه صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دریافت کند.
همچنین جهت اشتغال مددجویان زندانی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافت.
تبصره 16
به دولت اجازه داده شد مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند. این جرائم از یکصد میلیون ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی زیر دیپلم تا پانصد میلیون ریال برای پزشکان متخصص و بالاتر پیش بینی گردید که به ازاء هر سال غیبت بیش از 8 سال ده درصد اضافه می شود و برای مشمولان متاهل 5% و هر فرزند 5% از مبلغ جریمه کسر می شود. این مصوبه فقط در سال 1394 قابل اجرا است.
تبصره 17
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می شود.
تبصره 19
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظف شدند. 10% ریال از محل درآمد حاصل از قیمت هر پیامک را به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
موضوع هدفمندی یارانه ها برای وضع ایراد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
تبصره الحاقی 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند در مناطق شهری سیصد هزار ریال و در مناطق غیر شهری مبلغ یکصد هزار ریال
جهت پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند.


سوم اسفند 93
(نوبت بعد از ظهر)
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد بخشی از آموزشهای غیر رسمی خود را با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود را به ردیف درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد از دارو های دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه داخل معادل 5% و غیر مشابه معادل 2% ارزش فروش محصولات وارداتی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
شرکتهای دولتی سود ده (به استثناء شرکت ملی نفت ایران) و بانکهای دولتی موظف شدند به ترتیب 1% و 2% از صرفه جویی هزینه های خود را با تأکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جوئی نموده و به حساب درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد در سال 1394 اراضی ملی و دولتی را مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناس روز به فروش رساند. و در آمد حاصله را تا سقف یک هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز کند.
3 تبصره الحاقی: افزایش قیمت کود شیمیایی و هزینه های دادرسی و واگذاری اراضی کشاورزی حذف شد.
و واگذاری انشعاب برق به ساخت و سازهای غیر مجاز جهت بررسی کمیسیون ارجاع شد.


برچسب ها: بودجه ، درآمدی ،

سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
 اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

دوم اسفند 93
در سال 1394 دولت مکلف شد تا 4% به تعرفه و واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و لوازم صوتی و تصویری اضافه نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است بر بودجه سال 1394 مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دولتی نظارت نموده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395 منظور کند.
شرکتها و مؤسسات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی نیز مکلف شدند مالیات خود را پرداخت نماید و مالیات شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی در قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی درج شود.
تبصره 10 و 11 جهت انطباق موارد مصوب دائمی به کمیسیون ارجاع شد. به وزارت نیرو اجازه داده شد تا هزینه های مربوط به تهیه و نصب کشورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را به صورت اقساطی از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده شد تا در آمد های اختصاصی خود را به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز و معادل آن را در همان استان یا شهرستان وصول کننده هزینه کنند.
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 شدند.
وزارتخانه های علوم و بهداشت مجاز شدند تا درآمد حاصل از خرید علوم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.
صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 91 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های آموزش مالی و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای مذکور تلقی شد تا برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.
به وزارتخانه های آموزش عالی اجازه داده شد تا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول نمایند.
و بطور کلی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتبارات مصوب به خود آنان اختصاص یافت.
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد تا در هر دو ماه به ترتیب هزار ریال و 500 ریال اخذ نموده و جهت بیمه خسارتهای مالی و جانی بکار بگیرند.
شرکتهای بیمه ای مکلف شدند دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی واریز کنند و از مالیات آنها حذف گردد.
دولت مکلف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی را به حساب خاص نزد خزانه واریز کنند. همچنین تحصیل ایثارگران حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رایگان گردید.


برچسب ها: بودجه ، درآمدی ،

27 بهمن 93

در سال 1394 سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، مانند سنوات اخیر چهارده و نیم درصد تعیین شد. همچنین سهم صندوق توسعه ملی 20% تعیین شد. . مقرر گردید 20% ارزش صادرات گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی معرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیست و یک هزار میلیارد ریال تعیین شد.
افزایش 5% به قیمت هر لیتر فراورده های نفتی، پیش بینی سقف دوم (درآمد بازار بودجه تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و واریزی مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی از مصوبات دیگر امروز بود.
وزارت نفت مکلف شد از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه، 10% هزینه بالاسری اخذ نموده و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین مقرر گردید وزارت نفت معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال جهت مصارف عمرانی پیش بینی شده در بند (ق) تبصره (2) اختصاص دهد.
به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی – از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال داده شد.
همچنین مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت به مدت دو سال امهال شد.


برچسب ها: بودجه 94 ، بخش درآمدی ،

چهارشنبه 15 بهمن 1393

نشست 15 بهمن مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

گزارش نشست 15 بهمن

    اول)ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 7 اصلاح:
16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسؤول هماهنگی دستگاههای اجرائی و سیاستگذاری، تعیین اولویتها ترویج و آموزش در خصوص اقامه امر به معروف و نهی از منکر شد. همچنین مقرر شد
وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را صادر کند. ستادهای استانی و شهرستانی، می توانند درخواست تجمع و راهپیمائی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را جهت صدور مجوز به مراجع ذی ربط وزارت کشور ارسال کنند و برای استنکاف مسؤولان اجرایی، مجازات پیش بینی شد. پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب نیز بر عهده ستاد گذاشته شد.
17- بسیج موظف شد ضمن انجام وظایف ضابط قضایی، آموزشهای لازم را به بسیجیان ارائه کند.
همچنین در ماده 23- منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون پیش بینی گردید.
    دوم) در موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 14 مجوز تصویب و مقرر گردید فرار اول حذف و فضاهای اصلی مساجد، حسینه ها، مؤسسات قرانی، دارالقران ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن حوزه مذهبی اقلیتهای دینی مطرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه، حق انشعاب آب فاضلاب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف می باشند و این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. (در نظر بعدی شورای نگهبان باز هم مورد ایراد قرار گرفت و مجدداً اصلاح گردید.
در ماده 25، فراز دوم اصلاح شد و مقرر گردید اعتبارات عمرانی با پیش بینی در قانون بودجه سنواتی به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
در ماده 49، به دولت اجازه داده شد از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطبانه در جبهه، جانبازان معسر بین 5% تا 24% جانبازان بسیجی و وظیفه غیر شاغل نیازمند را پرداخت نماید.
در ماده الحاقی 6، مقرر گردید در خدمات بهداشتی و درمانی جانبازان آنچه از سوی دستگاههای اجرائی و بیمه ها قابل تأمین نیست از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود و اعتبارات مورد نیاز را از اعتبارات دستگاهها کسر نمایند.
در بند (1) تبصره (1) ذیل بند ماده 3 قانون حمایت از ایثارگران به جای 25% و بالاتر، عبارت با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی جایگزین شد. و در ماده الحاقی 45 دولت موظف شد دو درصد درآمدهای عمومی را در ردیفهای تقویت بینه دفاعی، در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
    سوم) گزارش تفریغ بودجه سال 92 توسط رئیس دیوان محاسبات مجلس تقدیم گردید. این گزارش به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت بررسی و ارائه در صحن علنی مجلس ارجاع شد.
    چهارم) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاد هائی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها ارائه شد. در ضمن این گزارش، پیشنهادهایی ارائه شد که ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس مقرر داشته است پس از اخذ پیشنهادهای نمایندگان، مجلس می تواند نسبت به تصویب آنها اقدام کند. 
    پنجم) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد مواد 283 و 284 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسید.
    ششم) گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده (5) مجاز گردید حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی بایر، موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کند. ماده 7 حذف گردید.
    هفتم) تقاضای تحقیق و تفحص از برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی مطرح و تصویب نشد.
    هشتم) و درخواست یک فوریت برای استفساریه بند ط تبصره قانون بودجه 93 مطرح و تصویب نشد.


برچسب ها: امر به معروف و نهی از منکر ، قانون تنظیم ، گزارش از مجلس ،

دوشنبه 29 دی 1393

منطق آمریکایی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

«منطق آمریکایی» عنوان یادداشت روز روزنامه همشهری به قلم محمدحسین فرهنگی (عضو هیأت رئیسه مجلس) است:

همزمان با آغاز دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا طرحی را به جریان انداخته‌اند که راه را برای تشدید تحریم‌های ایران باز می‌کند.
آمریکایی‌ها معتقدند فضای جدیدی در ایران ایجاد شده که اقتضای آن رسیدن به توافق و جمع‌بندی در مذاکرات هسته‌ای است، اما درعمل آنچه رخ داد اصرار غربی‌ها بر تعهدات جدید و خواسته‌های خارج از چارچوب بود که طبیعتا از سوی ملت و مسئولان ما مورد اجابت قرار نگرفت. طرح تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا و خط‌ ونشان دولت برای کنگره چیزی بیش از جنگ زرگری نیست و منطق مذاکره و فشار همزمان را از سوی آمریکا نشان می‌دهد.
مهلت 7ماهه و تمدید مذاکرات از سوی آمریکایی‌ها بیشتر به‌خاطر فشارهای وارده از داخل این کشور و از سوی کنگره، به دولتمردان آمریکاست اما در این میان مسئولان و تیم مذاکره‌کننده کشورمان در تلاش هستند به همان جمع‌بندی‌ای که قبلا با طرف مذاکره‌کننده رسیده بودند اکتفا کنند. البته همه اینها منوط بر این است که تحریم‌ها کاملا برداشته شود. اگر قرار باشد ما هم تعهدات جدید غرب را بپذیریم و هم به تحریم تمکین کنیم با منافع ملی ما هیچ سازگاری ندارد.
از این‌رو طرح جدید کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران یک نوع زیاده‌خواهی است. اگر آنها به‌دنبال منطق بین‌الملل بودند کار به اینجا کشیده نمی‌شد و همان 10سال پیش موضوع هسته‌ای کشورمان خاتمه می‌یافت. در طول این 10سال چندین بار به تفاهم قطعی با غربی‌ها نزدیک شدیم اما هر بار آنها به بهانه‌هایی مانع از توافق شدند. مجلس همواره از تیم مذاکر‌ه‌کننده جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و همانطور که بارها اعلام کردیم، خط قرمز برای ما منافع و مصالح ملی است و طبیعتا نه از سوی تیم مذاکره‌کننده و نه از سوی هیچ مقام دیگری مجوزی برای جمع بندی، خارج از اصول تعیین شده و منافع ملی جمهوری اسلامی صادر نشده و پذیرفته نخواهد شد.


برچسب ها: هسته ای ، آمریکا ،


http://mizanpress.ir/PooyaSoftNewsAgency/Storage/Images/20141025120532-IMG_9777%20copy.jpg

همایش توسعه و عدالت آموزشی


همایش توسعه و عدالت آموزشی صبح روز شنبه ۳ آبان با حضورعلی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، علینقی مشایخی رئیس همایش، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی ، محمد رضا عارف و جمعی از اساتید و سیاست‌گذران این حوزه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعت شریف افتتاح شد. دکتر فرهنگی در سخنان خود پیرامون آسیب شناسی کیفیت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی، بایدها و نبایدها چنین گفت:

ضمن سپاس از بر گزار کنندگان و حامیان این همایش ارزشمند، در آستانه ماه محرم، ماه فداکاری بزرگترین پیشگامان عدالت و آزادی خواهی، عرائض خود را به شرح زیر تقدیم می دارم:

عدالت آموزشی
عدالت آموزشی عبارت است از دستیابی تمام افراد جامعه به امکانات آموزشی. برابری فرصت ها و عدالت آموزشی را می توان از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد: به عنوان هدف یا به عنوان وسیله ای در جهت تحقق هدف بلند مدت برابری اجتماعی.  بنابراین چه آن را برابری در حقوق همه ی افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، منشاء اجتماعی و ملی بدانیم که در این مفهوم، برابری آموزشی یعنی این که افراد در شروع زندگی کاری و آموزش برابر باشند و یا این که آموزش به عنوان وسیله ی اصلی برابرسازی تفاوت های اجتماعی دیده شود. در این رویکرد، برابری فرصت های آموزشی زمانی فراهم می گردد که همه ی افراد در دست یابی به آموزش برابر باشند.
     آموزش یکی از مهم ترین ابزار توزیع رفاه و فرصت های اقتصادی در جوامع است. فراهم آوردن فرصت های برابر در آموزش تحرک عمودی و تحرک اقتصادی و اجتماعی را در قسمت های فقیر جامعه افزایش می دهد. همچنین نابرابری آموزشی یکی از زیرساختهای نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است.
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

برچسب ها: عدالت آموزشی ، آموزش و پرورش ،

قابل توجه اعضاء محترم شوراهای شهرها و روستاها
اخیراً طرحی در مجلس مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. اینجانب از سالهای گذشته با خارج کردن تعیین شهردار و دهیار از اختیارات شوراها موافق نبوده ام و فعلا نیز قصد مخالفت دارم. در مورد کاهش تعداد  اعضا و بازگشت به تعداد قبل نظرات مختلفی وجود دارد. متن طرح در ادامه مطلب آمده است.
اعضاء شوراها و صاحب نظران، نظرات خود را در محدوده این طرح و یا سایر تغییرات مورد نیاز در "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران"، از طریق درج در قسمت نظرات و یا از طریق ایمیل: dr.farhangi@yahoo.com و یا نمابر 04132345363 اعلام فرمایند. فرهنگی


ادامه مطلب

برچسب ها: شوراها ، شهرداری ،

به دنبال سخنرانی دکتر فرهنگی در مجلس و تذکر رسمی در خصوص نمایش توهین آمیز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه ای توضیح زیر را اعلام کرد:برچسب ها: وزیر ارشاد ، قومیت ، زبان آذری ،

تعداد کل صفحات: 7 1 2 3 4 5 6 7