دوشنبه 21 آبان 1386

تقدیر از تلاش برای توسعه استان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :نامه های مردمی ،

نامه یکی از پیشکسوتان تبریز در ارتباط با تلاش برای توسعه استان

تحویل در جلسه هم اندیشی تاریخ ۱۶/۸/۸۶