یکشنبه 9 آذر 1393

قوای سه گانه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،فرهنگی تاکید کرد؛

ارتباط میان قوای مقننه و مجریه در راستای قانون است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ارتباط میان قوای مقننه و مجریه درراستای قانون است، گفت: رفتارهای خارج از چارچوب قانونی بعضی اعضای قوا مشکل افرین است.
محمد حسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به روز مجلس گفت: با توجه حوزه گسترده مسئولیت مجلس شورای اسلامی عملکرد قوه مققنه در دوره نهم مثبت است.
درباره تعامل قوه مقننه با قوای مجریه و قضاییه، گفت: مطلوب است که ارتباطات میان قوای 3 گانه درراستای قوانین شکل بگیرد، به عبارت بهتربا توجه به استقلال 3 قوه و الزاماتی که درقانون اساسی و قوانین عادی نسبت به قوا وجود دارد روابط آنها در چارچوب این موازین مسیر تعریف شده و شفافی دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرواسکو درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بخشی از تعاملات به رفتارهای فردی و جمعی اعضای قوا بستگی دارد که این مورد هم تا کنون فراز و فرودهایی داشته است، اما در حال حاضر قوه مقننه ومجریه سعی دارند که درچارچوب تعریف شده قانون حرکت کنند و  به نظر می رسد که مشکل خاصی وجود نداشته است.
عضو هیات رئیسه مجلس، تصریح کرد: اما رفتارهای خارج ازچارچوب مورد نظر ازسوی برخی اعضای قوا گاهی مشکلاتی به وجود آورده است، میان قوه قضاییه و دو قوه دیگر نیز مشابه موارد مورد نظر را می توان رصد کرد، بنابراین درچارچوب های کلی قانونی می توان روابط میان مجلس و دولت را مثبت ارزیابی کرد اما در بررسی موردی ممکن است که نکات قابل تأملی وجود داشته باشد./


برچسب ها: مجلس ، قوای سه گانه ،