تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - گزارش کمیسیون (اصلاح قانون نظام مهندسی)
گزارش کمیسیون عمران در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی و پیشنهادهای چاپ شده (قابل طرح در جلسه علنی) منتشر شد. در این مرحله و در صورت رسیدن نوبت رسیدگی در صحن پیشنهادهای چاپ شده و موارد حذف و رفع ابهام قابل طرح است. گزارش کمیسیون و پیشنهادهای چاپ شده به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
ماده 1- ماده(1) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان مجموعه‏ای از قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی می‏باشد که جهت رسیدن به اهداف مندرج در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 2- صدر ماده(2) قانون و بندهای(1) و(9) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 2- اهداف، خط مشی و الزامات این قانون عبارتند از:
1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی در معماری و شهرسازی
9- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع، تفصیلی، هادی، ساختاری- راهبردی از سوی تمام دستگاههای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی، بهره‌برداران، مهندسان و دیگرعوامل فنی و اجرائی اعم از طراح، سازنده، مجری، ناظر، بازرس، کنترل‌کننده، مسؤولان و مدیران امور آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقی، نوسازی و بهسازی، تخریب، تعمیر و نگهداری، ساخت و تولید، نصب، تولیدکنندگان مواد، مصالح و فرآورده‏های ساختمانی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، تشکلهای حرفه‌ای و صنوف ساختمان با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها
ماده 3- ماده(3) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 3- برای تأمین مشاركت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور» كه از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‏شود و در هر استان یك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» كه از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‏شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‏شود. سازمانهای یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی و این قانون می‌باشند.
تبصره - شهرستانهای هر استان که حداقل دارای سیصد عضو حقیقی و هفت رشته ماده(6) می‏باشند مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی، دارای سازمان نظام مهندسی شهرستان بوده و نحوه و حوزه فعالیت آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‏ گردد.
ماده 4- ماده(4) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(3) به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده 1 طرح
ماده 4- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی و تأسیسات در امور طراحی، محاسبه، اجراء، نظارت، بازرسی، کنترل و بهره‌برداری، آموزش و سایر امور فنی در کل کشور كه توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‏شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت درمورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و درمورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‏شود.
 مرجع تعیین حدود صلاحیت مهندسان، کاردانها و معماران تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع تعیین ظرفیت و صدور پروانه اشتغال به کار آنان در هر استان به پیشنهاد سازمان استان و با تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‏باشد.
مرجع تشخیص حدود صلاحیت کارگران ماهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی آنان سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای هر استان با نظارت سازمان استان می‏باشد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‏شود.
تبصره1ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و برگزاری آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنفها و حرفه‏های فنی شاغل در این بخشها را در ردیفهای بودجه‌ای سالانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی نماید.
تبصره3- در طرحهای تملک دارایی سرمایه‏ای (بودجه عمرانی کشور) در چهارچوب این قانون گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای موقت توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر می‌شود. این گواهینامه مربوط به تعیین صلاحیت، ارجاع کار و کنترل ظرفیت اشتغال به کار می‏باشد.
ماده 5- ماده(6) قانون به‌شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3)، (4)، (5)، (6) و(7) به آن الحاق می‌شود:
ماده 6- برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل هزار و پانصد نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك حداقل کارشناسی مهندسی در رشته‌های معماری، عمران، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند، ضروری است.
تبصره3- پایه تحصیلی جهت عضویت در سازمان استان صرفاً مقطع کارشناسی رشته‌های این ماده می‌باشد.
تبصره4ـ در هر یک از رشته‏های مذکور که فاقد مقطع کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‏باشند مقطع کارشناسی ارشد آن رشته ملاک ‏عمل است و همچنین گرایش مورد تأیید رشته‏های عمران، مکانیک و برق درمقطع کارشناسی به‌ترتیب عمران- نقشه‏برداری- حرارت و سیالات- قدرت می‏باشد.
تبصره5- اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ اصلاح قانون براساس شرایط احراز رشته‏های اصلی و مرتبط به عضویت سازمان درآمده‌اند کما فی السابق عضویت آنان استمرار دارد.
تبصره6- درمورد سایر رشته‌های مرتبط دیگر و یا جدید تشخیص با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هر كدام یك نفر است. دبیرخانه این کمیسیون در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌باشد.
تبصره7 – فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان که عنوان آنها با رشته‌های اصلی متفاوت بوده و بیش از هشتاد درصد (80%) محتوای آموزشی و علمی دروس تخصصی آنها با رشته‌های اصلی مطابق باشد با طی نمودن دوره‌های آموزشی مورد نیاز می‌توانند عضو سازمان استان شوند و پروانه اشتغال مرتبط دریافت کنند.
ماده 6- ماده(7) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های ماده (6) قانون در سازمان استان بلامانع است.
ماده 7- ماده(8) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دائم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد.
سازمانهای استان و شهرستان می‏توانند در مناطق مختلف شهرهای بزرگ و سایر شهرهای استان و شهرستان در صورت تصویب شورای مرکزی دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
تبصره- در صورت تشکیل استان جدید و نبود شرایط لازم، برای تشکیل سازمان استان، استان مجاور با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، موظف است در مرکز استان جدید دفتر نمایندگی دایر نماید.
ماده 8- صدر ماده(9) قانون و بند‌های(الف) و(ب) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره(3) این ماده حذف می‌شود:
ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان با حضور اکثریت مطلق اعضای حقیقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی تشکیل می‏شود. در صورت عدم تشکیل در نوبت اول، در دعوت بعدی با ارسال دعوتنامه و اطلاع به تمامی اعضای مزبور و با هر تعداد از حاضرین تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان وفق شرایط مندرج در قانون و آیین‏نامه اجرائی آن
ب ـ استماع گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
ماده 9- ماده(10) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متناظر با ماده(2) طرح
ماده 10- هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در موضوع ماده(6) قانون برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضای هیأت‌مدیره بلامانع است.
ماده 10- صدر ماده(11) قانون و بندهای(3)، (5) و(6) آن به‌شرح زیر اصلاح شد و تبصره بند(5) آن به قوت خود باقی است:
ماده 11- شرایط متقاضیان جهت عضویت در هیأت‌های مدیره، بازرس یا بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی به‌شرح زیر می‏باشد:
3- دارا بودن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به حرفه مهندسی و رعایت اخلاق و شؤونات مهندسی با تأیید مراجع ذی‌صلاح مطابق با آیین‏نامه اجرائی
5- دارا بودن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأیید مراجع ذی‌صلاح
6- دارا بودن حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسی منطبق بر آیین‌نامه اجرائی این قانون در رشته‏های موضوع ماده(6) قانون و تبصره‌های آن
ماده 11- ماده(12) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
متناظر با ماده(3) طرح
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها از نه تا بیست و پنج نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفكیك رشته‏های موضوع ماده(6) قانون است.
تبصره- در هریك از رشته‌های موضوع ماده(6) قانون كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌گردد.
ماده 12- تبصره(1) ماده(13) قانون حذف شد.
ماده 13- ماده (14) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس، دو نایب‌رئیس، یك دبیر و یک خزانه‌دار است که برای مدت دو سال توسط هیأت‏مدیره انتخاب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیأت‌مدیره می‏تواند به تعداد لازم كمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این كمیسیونها و نمایندگی‏ها از مسؤولیت آن هیأت نمی‏كاهد. رئیس هیأت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
تبصره- رئیس سازمان استان موظف است به‌صورت تمام وقت در سازمان حضور و اشتغال داشته باشد.
ماده 14- صدر ماده(15) قانون و بند‌های(1)، (14) و(15) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو بند به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(4) طرح
ماده 15- اهمّ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان استان به‌شرح زیر است:
1- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای
اسلامی- ایرانی در معماری و شهرسازی
14- معرفی نمایندگان هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب22/12/1351، بند(ب) ماده(154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، تبصره(1) ماده(100) قانون شهرداری مصوب27/11/1345 (بدون حق رأی) و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات خدمات مهندسی اعضای سازمان
15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری شرح خدمات مهندسی در استان از طریق پیشنهاد به شورای مرکزی و با تصویب وزیر راه و شهرسازی
بند الحاقی 1- اجرای مصوبات شورای مرکزی سازمان و فراهم ساختن زمینه‏های مناسب برای انجام نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیأت‌مدیره.
بند الحاقی2- نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره سازمانهای شهرستانهای استان و پاسخگویی در خصوص عملکرد آنان
ماده 15- ماده(16) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 16- به‌منظور گسترش همكاریهای حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان، اجازه داده می‏شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته، تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها و انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه آنها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده 16- ماده(17) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
متناظر با ماده(2) طرح
ماده 17- هر سازمان استان یك شورای انتظامی دارد كه متشكل است از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و پنج نفر مهندس صاحب صلاحیت و یک نماینده از سازمان کاردانها كه به معرفی هیأت‌مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت چهار سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‏نامه اجرائی تعیین می‏شود.
ماده 17- یک تبصره به ماده(18) قانون الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(5) طرح
تبصره - بازرس یا بازرسان می‏توانند حسابرسان رسمی از مؤسسات حسابرسی رسمی معتبر را جهت رسیدگی به عملکرد مالی سازمان به هیأت‌مدیره معرفی نمایند.
ماده 18- بند(الف) ماده(19) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده الحاق شد:
الف- برگزاری انتخابات توسط هیأت اجرائی جهت تعیین افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل برای معرفی به وزیر راه و شهرسازی به منظور صدور احکام آنها
تبصره- شورای مرکزی موظف است سه ماه قبل از برگزاری انتخابات، هیأت اجرائی آن را تشکیل دهد، نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات آن توسط شورای مرکزی تعیین و پس از تأیید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‏گردد.
ماده 19- ماده(20) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
متناظر با مواد(2) و(6) طرح
ماده 20- شورای مركزی متشكل از سی و یک نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آیین‌نامه‌ای است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی‌شده از سوی هیأت عمومی و در حضور وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان برای مدت چهار سال انتخاب می‏شوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت‌مدیره سازمان استان، صاحب صلاحیت و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرائی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
تبصره- دو نفر از اعضای كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در شورای مزبور از طرف مجلس معرفی می‌گردند.
ماده 20- بند‌های(ه‍) و(ک) ماده(21) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(ع) به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده (7) طرح
ه‍ ـ نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجراء خط‌مشی آن سازمانها با ابلاغ دستورالعمل‏های لازم
ك ـ برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسان و همکاری در برگزاری آزمونهای کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به‌هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها و یا مراکز مجاز
ع- بررسی و تصویب نظام نامه نحوه تشکیل و وظایف و اختیارات هیأت‌اجرائی مربوط به برگزاری انتخابات شورای مرکزی در هیأت عمومی
ماده 21- ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(8) طرح
ماده 22- شورای مرکزی دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب‌رئیس، یک دبیر و یک خزانه‌دار است که با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می‏شوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، دو نفر را در حضور وزیر راه و شهرسازی از بین خود انتخاب می‌كند كه از طریق وی جهت تعیین یکی از اعضای معرفی‌شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حکم، به رئیس‌جمهور معرفی می‏شود.
دوره تصدی رئیس سازمان چهار سال و دوره مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌رئیسه دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‏باشد.
تبصره1ـ استعفای رئیس سازمان با پذیرش شورای مرکزی و تأیید رئیس‏جمهور امکان‏پذیر است. استعفاء توسط وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور اعلام می‏گردد.
تبصره2- در زمان فوت و یا تأیید استعفای رئیس سازمان، روند و نحوه برگزاری مجدد انتخاب رئیس سازمان، مطابق این ماده انجام می‌گیرد.
تبصره3- اهمّ وظایف و اختیارات هیأت‌رئیسه شورای مرکزی در آیین‏نامه اجرائی تعیین می‏شود.
ماده 22- ماده (24) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 24- «شورای انتظامی نظام مهندسی» مرجع تجدیدنظر در آراء صادره از شوراهای انتظامی سازمانهای استان و مرجع بدوی رسیدگی به شکایات علیه اعضای هیأت‌مدیره‏ها، شوراهای انتظامی و بازرسان سازمانهای استان می‏باشد. این شورا از پنج نفر عضو سازمان مركب از دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی، دو نفر با معرفی رئیس شورای مرکزی و یک حقوقدان آشنا به قضاوت با معرفی رئیس قوه قضائیه تشکیل می‏شود. دوره تصدی شورای فوق چهار سال بوده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. ریاست شورای انتظامی با یکی از دو عضو معرفی‏شده توسط رئیس شورای مرکزی که با آراء اکثریت اعضای شورای انتظامی تعیین می‏شود، است.
آرای تجدیدنظر شورای انتظامی قطعی و لازم‏الاجراء است وآراء بدوی آن قابل تجدیدنظر به‌وسیله «هیأت تشخیص انتظامی نظام مهندسی» متشکل از سه نفر به غیر از اعضای شورای انتظامی به انتخاب رئیس شورای مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس قوه قضائیه می‏باشد. تصمیمات هیأت تشخیص با اکثریت دو رأی موافق قطعی و لازم‏الاجراء است.
ماده23- در صدر ماده(25) قانون عبارت «رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان» حذف و عبارت «رشته‌های موضوع ماده(6)» جایگزین می‌شود.
ماده 24- در ابتدای ماده(26) قانون پس از عبارت «وزارت راه و شهرسازی مجاز است» عبارت «به استناد گزارش شورای مرکزی» اضافه شد.
ماده 25- در ماده(30) قانون بعد از عبارت «دارنده پروانه اشتغال به كار» كلمه «معتبر» اضافه و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
تبصره- کنترل صلاحیت این اشخاص و نظارت بر خدمات مهندسی استان در بخشهای طراحی، نظارت، اجراء و مدیریت ساخت به‌عهده سازمان استان می‌باشد.
ماده 26- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(31) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- مسؤولیت و تعهد مندرج در این ماده نافی مسؤولیت و تعهد شهرداریها در قبال تكالیف قانونی ذی‌ربط و رافع جبران زیان حاصل از تخلفات آن نیست.
ماده 27- صدر ماده(32) قانون و بند(د) آن به‌شرح زیر اصلاح شد:
ماده 32- اخذ پروانه كسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده(4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای است. برای مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی اعم از حقیقی و حقوقی داشتن پروانه اشتغال به کار، به منزله همان مدرک صلاحیت حرفه‌ای است. در محلهای یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود:
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجراء، نظارت، بازرسی، کنترل، امور آزمایشگاهی، طرح و ساخت و تولید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور اجراء، نظارت، بازرسی یا کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.
ماده 28- در تبصره ماده(33) قانون عبارت «چهار سال» جایگزین عبارت «سه سال» می‌شود.
ماده 29- یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(34) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره3 – تهیه و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی برای کلیه ساخت و سازهای مشمول این قانون در مراحل مختلف طراحی، محاسبه، نظارت و اجراء و صدور آن توسط سازمانهای استان الزامی است که نحوه اجرای آن بر اساس میزان حجم ساخت و ساز در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده 30- ماده(40) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 40- متخلفان از مواد(32) و(34) قانون و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، علاوه بر جبران خسارت محكوم می‏شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نیست.
تبصره- مبالغ مندرج در این ماده هر پنج سال یکبار با توجه به ضرایب تورم به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی اصلاح می‌شود.
ماده 31- عبارت «و در این طرحها رعایت و اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است» به انتهای ماده(41) قانون الحاق می‌شود.
ماده 32- ماده(42) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 42- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی پس از تصویب این قانون ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تصویب آیین‏نامه اجرائی آن اقدام نماید.
 آیین‌نامه اجرائی مصوب بهمن‌ماه سال 1375 و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرائی جدید تا آنجایی که مفاد آن با این قانون مغایرت نداشته باشد بر قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است.


پیشنهادهای چاپ شده (قابل رسیدگی در صحن علنی):

باسمه‌تعالی

1- ماده (4) موضوع ماده (1) طرح و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور برنامه‌ریزی، طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، بازرسی، كنترل و مدیریت و حفظ و نگهداری و سایر امور فنی و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت درمورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی احراز می‌شود. همچنین درمورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی و درمورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی نیز كسب می‌گردد. مرجع تعیین حدود صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به كار مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربی در هر استان به پیشنهاد سازمان استان، شورای مركزی سازمان نظام مهندسی خواهد بود.
مرجع تشخیص صلاحیت و صدور پروانه مهارت فنی كارگران ماهر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر استان با همكاری سازمان استان می‌باشد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.
تبصره 1- متخلفین از این موضوع توسط سازمان استان به مراجع ذی‌صلاح معرفی و برابر ماده (40) این قانون با آنها برخورد می‌شود.
تبصره 2- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی جهت انجام خدمات مهندسی این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت كنند.
تبصره 3- تعیین حدود صلاحیت بر اساس مدارك در مقاطع مختلف تحصیلی توسط كمیسیون ارزیابی متشكل از نمایندگان قانونی وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت مسكن و شهرسازی و شورای مركزی سازمان نظام مهندسی انجام و نسبت به رشته‌های هفت‌گانه (وابسته و غیروابسته) تصمیم‌گیری خواهند نمود.
بنی‌هاشمی
2- ماده (4) موضوع ماده (1) طرح و تبصره‌های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در كلیه امور طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، بازرسی، كنترل و سایر امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است كه توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود. این صلاحیت درمورد مهندسین از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی درمورد كاردانهای فنی و معماری تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی و درمورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی و سایر حرف و مشاغل مرتبط با ساختمان از طریق وزارت صنایع و معادن احراز می‌شود. مرجع تغییر حدود صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به كار مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربی سازمان می‌باشد. مرجع تشخیص صلاحیت و صدور پروانه مهارت فنی كارگران ماهر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و حرف و مشاغل مرتبط با ساختمان وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌گردد.
تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظفند از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسین و سازمانها و تشكلهای حرفه‌ای و صنفی در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند و باتوجه به تعداد مهندسان و گردان‌های فنی، برنامه‌ریزی آموزشی لازم را تدارك ببینند. اهداف مرحله‌های این امر و بودجه مورد نیاز نیز برای آموزش و آزمون اشخاص و سازمان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوطه پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 2- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
علیرضا خسروی

3- در سطر سوم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح بعد از عبارت «ساختمان و شهرسازی» عبارت «ساخت تأسیسات زیربنایی از جمله راه‌سازی، سدسازی و ...» اضافه شود.
حاجی
4- قسمت دوم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح بدین صورت اصلاح می‌شود:
«مرجع تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال در پروژه‌ها و صدور پروانه اشتغال به كارمندان، كاردانها و معماران تجربی به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی استان به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد و مرجع تشخیص صلاحیت و صدور پروانه مهارت فنی كارگران ماهر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور می‌باشد.
میرمحمدی

5- در سطر هشتم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح، عبارت «در هر استان به پیشنهاد سازمان هر استان» حذف و در سطر آخر ماده به‌جای عبارت «پیشنهاد شورای مركزی» عبارت «تصویب وزارت مسكن و شهرسازی» جایگزین شود.
كاتب

6- در ماده (4) موضوع ماده (1) طرح عبارت «به پیشنهاد سازمان استان و به تصویب شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان» حذف و عبارت «به تصویب سازمان استان» جایگزین می‌شود.
حاجی
7- در سطر یازدهم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح عبارت «با همكاری سازمان استان» حذف می‌گردد.
حاجی

8- در قسمت سوم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح عبارت «و چگونگی تعیین حدود صلاحیت‌ها و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها» حذف می‌گردد.
میرمحمدی

9- در پاراگراف انتهایی ماده (4) موضوع ماده (1) طرح پس از عبارت «پیشنهاد شورای مركزی» عبارت «توسط وزارت راه و شهرسازی» اضافه می‌شود.
كاتب

10- در سطر چهارم پاراگراف دوم ماده (4) موضوع ماده (1) طرح عبارت «شورای مركزی» حذف و عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین گردد.
حاجی

11- در تبصره (1) ماده (4) موضوع ماده (1) طرح عبارت «اهداف و» حذف می‌شود و به جای عبارت «دستگاه اجرائی مربوط» عبارت «سازمان نظام مهندسی ساختمان» قرار می‌گیرد.
كاتب

12- در آخر سطر دوم تبصره (1) ماده (4) موضوع ماده (1) طرح بعد از كلمه «باید» عبارت «توسط دولت» اضافه گردد.
حاجی
13- متن زیر به عنوان یك تبصره به ماده (1) الحاق گردد:
تبصره- تشكل مهندسی، حرفه‌ای و صنفی در این قانون به شخصیتی گفته می‌شود كه به صورت قانونی به ثبت رسیده باشد و تمامی اعضای آن عضو حقیقی و یا حقوقی سازمان استان بوده و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر از وزارت راه و شهرسازی باشند. وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای استانها موظفند در تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها و تمامی مقررات نظیر آنها ضمن استعلام نقطه نظرات تشكلها، پیشنهادات آنها را مدنظر قرار دهند و متقابلاً تشكلهای مذكور باید پیشنهادات خود را ظرف مدت اعلامی به مرجع استعلام كننده منعكس كنند، در غیر این‌صورت مرجع یاد شده اختیار دارد طبق تشخیص خود عمل نماید. هر تشكلی كه قصد انجام فعالیت در زمینه خدمات مهندسی ساختمان را داشته باشد و مجوزهای قانونی در این ماده را أخذ نكرده باشد فاقد صلاحیت تلقی شده نه تنها مشمول حكم ماده (40) این قانون خواهد بود بلكه چنانچه مرتكب عملی شود كه موجب خسارت مالی یا جزائی شود به مجازات مقرر نیز محكوم خواهد شد.
موسوی لارگانی

14- ماده (2) طرح حذف می‌گردد.
میرمحمدی
15- ماده (2) ‌طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 2- در مواد (10)، (17) و (20) قانون، عبارت «سه سال» به عبارت «چهار سال» تغییر می‌یابد.
بنی‌هاشمی
16- در ماده(12) موضوع ماده(3) طرح، عبارت «نه نفر» به «هفت نفر»، اصلاح می‌شود.
كاتب
17- ماده(12) موضوع ماده(3) طرح به «حداقل تعداد اعضاء بین هفت تا بیست و پنج نفر به تفكیك رشته‌های اصلی هفتگانه متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون» اصلاح شود.
فرهنگی
18- در ماده(12) موضوع ماده(3) طرح عدد هفت به جای نه نفر جایگزین شود.
امیرآبادی فراهانی
19- ماده(12) موضوع ماده(3) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده3- در ماده(12) قانون، عبارت «پنج نفر» به عبارت «هفت نفر» تغییر می‌یابد.
بنی‌هاشمی‌چهارم
20- ماده(12) موضوع ماده(3) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان بین نه تا بیست و پنج نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفكیك رشته‌های اصلی خواهد بود.
علیرضا خسروی
21- ماده(4) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بندهای (14) و (15) ماده(15) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك بند به آن الحاق می‌گردد:
     14- همكاری بامراجع مسؤول در امور كنترل ساختمان و ضوابط شهرسازی از قبیل اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان  و شهرسازی، ضوابط و مقررات طرحهای جامع تفصیلی، هادی شهری و روستایی و كلیه ساخت و سازهای شهری و روستایی توسط اعضای ذی‌صلاح سازمان از طریق عضویت با حق رأی رئیس سازمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معرفی نماینده هیأت مدیره با تخصص شهرسازی در كمیسیون ماده(5) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و كارگروه‌های تخصصی(178) و تبصره (1) قانون شهرداری و كمیسیون حل اختلاف مالیاتی و سایر كمیسیون‌های مربوط به تعیین ضرایب مالیاتی و همچنین شورای ترافیك و كمیسیون‌های فنی و امور زیربنائی و گردشگری در استان‌ها و كمیسیون پیشگیری جرائم در قوه قضائیه
     15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی براساس تجمیع تعرفه خدمات به‌صورت درصدی پیشنهاد به شورای مركزی و تصویب این شورا و تأیید وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی و تصویب قیمت خدمات مهندسی در رشته‌های هفت‌گانه مطابق آیین‌نامه اجرائی
بند الحاقی- واگذاری امور تصدی‌گری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات مشاوره شهرسازی و خدمات فنی ساختمان تحت نظارت سازمان نظام استان
بنی‌هاشمی‌چهارم
22- بند(14) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح به شرح ذیل اصلاح گردد:
عضویت با حق رأی رئیس سازمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان و معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان با تخصص شهرسازی در كمیسیون ماده(5) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و كارگروه‌های تخصصی موضوع ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده(100) قانون شهرداری‌و كمیسیون‌های بند(الف) و (ب) ماده(154) قانون مالیات‌های مستقیم و شورای ترافیك  
فرهنگی
23- بند(14) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح به شرح ذیل اصلاح گردد:
عضویت با حق رأی رئیس سازمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان و معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان با تخصص شهرسازی در كمیسیون ماده(5) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و كارگروه‌های تخصصی موضوع ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده(100) قانون شهرداری‌و كمیسیون‌های بند(الف) و (ب) ماده(154) قانون مالیات‌های مستقیم
فرهنگی

24- در بند(14) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح بعد از عبارت «ماده(100)» عبارت «و ماده(99)» اضافه و در انتهای بند نیز عبارت«بدون حق رأی» درج گردد.
حاجی‌دلیگانی

25- پیشنهاد حذف جمله «و تبصره(1) ماده(100) قانون شهرداری و هیأت حل اختلاف مالیاتی و الحاق معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان جهت تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان موضوع كمیسیون بند(ب) ماده(154) قانون مالیاتهای مستقیم
امیرآبادی‌فراهانی
26- بندهای(14) و (15) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح به شرح ذیل اصلاح شود:
     14- معرفی نمایندگان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان با تخصص مرتبط به‌عنوان عضو اصلی در كمیسیون‌های ماده(5) و به‌عنوان عضو بدون حق رأی در تبصره(1) ماده(100) قانون شهرداری‌ها و نماینده شورای مركزی به عنوان عضو اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری، در نظر گرفته شود.
در بند(15)، عبارت «این شورا و تأیید» حذف می‌شود.
كاتب
27- بندهای(14) و (15) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
بند14- (عضویت در كمیسیون ماده(5) شورایعالی معماری و شهرسازی و كمیسیون ماده(100) شهرداری‌ها) به انتهای بند(14) اضافه شود.
بند15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به شورای مركزی
علیرضا خسروی

28- در بند(15) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح، كلمه «شرح» بعد از عبارت «قیمت‌گذاری» و قبل از عبارت «خدمات مهندسی» الحاق و كلمه «وزیر» جایگزین كلمه «وزارت» می‌شود.
امیرآبادی‌فراهانی

29- در بند(15) ماده(15) موضوع ماده(4) طرح، عبارت بعد از كلمه «مهندسی» تا قبل از كلمه «وزارت» حذف و عبارت «با پیشنهاد استان و تأیید شورای مركزی و با تصویب» جایگزین گردد.
حاجی‌دلیگانی
30- متن زیر به ماده(15) موضوع ماده(4) طرح الحاق می‌شود:
بند(4) ماده(15) به شرح ذیل اصلاح گردد:
همكاری با مرجع مسؤول در امور كنترل ساختمان و شهرسازی از قبیل طرحهای جامع، تفصیلی، هادی شهری و روستایی و كلیه ساخت و سازهای شهری و روستایی توسط اعضای ذی‌صلاح سازمان
فرهنگی
31- یك بند به شرح زیر به ماده(15) موضوع ماده(4) طرح الحاق می‌شود:
«واگذاری امور تصدی‌گری شهرداری‌ها به دفاترخدمات مشاوره شهرسازی وساختمان تحت‌نظارت‌سازمان‌نظام استان»
فرهنگی
32- متن زیر به ماده(15) موضوع ماده(4) طرح الحاق می‌شود:
پیشنهاد جایگزین متن ذیل در بند(5) ماده(15) قانون
عبارت «اجرای مقررات ملی ساختمان» جایگزین عبارت «انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» می‌گردد.
امیرآبادی‌فراهانی
33- متن زیر به ماده(15) موضوع ماده(4) طرح الحاق می‌شود:
متن ذیل جایگزین بند(6) ماده(15) قانون می‌گردد:
تدوین نظام ارزشیابی به منظور ایجاد كیفیت در كارهای شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون و تعیین ظرفیت اشتغال به‌كار اعضاء بر مبنای نظام ارزشیابی مذكور
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه توسط شورای مركزی نظام تهیه و پیشنهاد به‌تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.  
امیرآبادی‌فراهانی
34- در خصوص ماده(4) اصلاحی پیشنهاد می‌گردد «حداقل تعداد اعضاء بین هفت تا بیست و پنج نفر به تفكیك رشته‌های اصلی هفتگانه متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون» اصلاح شود.
فرهنگی
35- ماده(5) طرح حذف می‌شود.
كاتب
36- ماده(18) موضوع ماده(5) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
متن ذیل جایگزین ماده(18) گردد:
ماده18- هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظفند در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرائی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به‌موجب قوانین و مقررات عمومی به‌عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرائی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
تبصره- بازرس یا بازرسان سازمان استان موظف هستند جهت بررسی حسابها و ترازنامه سازمان استان از حسابرس رسمی از مؤسسات حسابرسی رسمی استفاده و بر اساس گزارش آنان گزارش خود را برای مجمع آماده و ارائه نمایند.
موسوی لارگانی
37- ماده(18) موضوع ماده(5) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
در ماده(18) قانون بعد از عبارت «آیین‌نامه مالی سازمان» عبارت «با استفاده از حسابرس رسمی از مؤسسات حسابرسی رسمی» اضافه گردد.
میرمحمدی
38- ماده(18) موضوع ماده(5) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
حذف ماده(18) طرح و جایگزین نمودن پیشنهاد ذیل به‌عنوان الحاق تبصره به ماده(18) قانون
پیشنهاد اول: بازرسان استان مطابق با شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره همان استان تعیین می‌شوند.
پیشنهاد دوم: بازرس یا بازرسان توسط مجامع عمومی استان‌ها انتخاب می‌شوند.
پیشنهاد سوم: بازرس می‌تواند حسابرسان رسمی را جهت رسیدگی به عملكرد مالی سازمان به هیأت مدیره معرفی و هیأت مدیره مكلف به همكاری و پرداخت هزینه‌های حسابرسان می‌باشد.
امیرآبادی‌فراهانی
39- دو تبصره به شرح زیر به ماده(18) موضوع ماده(5) طرح الحاق می‌گردد:
تبصره1- بازرسان مكلفند در انجام وظایف خود از خدمات حسابرسی اصلی استفاده نمایند.
تبصره2- شرایط انتخاب‌شوندگان بازرسی و نحوه صدور حكم آنها در آیین‌نامه اجرائی قانون تعیین می‌شود.
بنی‌هاشمی‌چهارم
40- در ماده(5) اصلاحی بند(4) ماده(15) به شرح ذیل اصلاح گردد:
همكاری با مرجع مسؤول در امور كنترل ساختمان و شهرسازی از قبیل طرحهای جامع، تفصیلی، هادی شهری و روستایی وكلیه ساخت و سازهای شهری و روستایی توسط اعضای ذی‌صلاح سازمان
فرهنگی
41- ماده(20) موضوع ماده(6) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
پیشنهاد اول: تعداد اعضای شورا مركزی نظام براساس معرفی هیأت مدیره استان‌ها
تبصره- سهمیه هر استان با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
پیشنهاد دوم: سهمیه هر استان با پیشنهاد شورای مركزی نظام و تأیید وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
پیشنهاد سوم: شورای مركزی با حضور نماینده هر استان تشكیل می‌گردد.
امیرآبادی‌فراهانی
42- ماده(20) موضوع ماده(6) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده20- شورای مركزی متشكل از بیست و پنج نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آیین‌نامه است و دارای دو نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی‌البدل بوده كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و با حكم وزیر راه و شهرسازی برای مدت سه سال تأیید می‌شوند. اعضای شورای مركزی و بازرسان باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرائی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشد.
علیرضا خسروی
43- ماده(20) موضوع ماده(6) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«شورای مركزی متشكل از سی و پنج نفر عضو اصلی با تركیب حداقل سه نفر در هر یك از رشته‌های هفت‌گانه اصلی»
فرهنگی
44- ماده(20) موضوع ماده(6) طرح به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده6- در ماده(20) قانون عبارت «بیست و پنج نفر» به عبارت «سی و پنج» نفر با تركیب حداقل سه نفر در هر یك از رشته‌های هفت‌گانه تغییر می‌یابد.
بنی‌هاشمی‌چهارم

45- متن ذیل به ماده(20)موضوع ماده(6) طرح الحاق شود:
نماینده شورای عالی استانها با معرفی شورای مذكور به عنوان ناظر بدون حق رأی
امیرآبادی فراهانی
46- متن ذیل به ماده(20)موضوع ماده(6) طرح الحاق شود:
یك نماینده از كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس به عنوان ناظر بدون حق رأی
امیرآبادی فراهانی
47- ماده(6) طرح اصلاحی با الحاق تبصره ذیل به ماده(18) قانون به شرح ذیل اصلاح گردد:
تبصره1- بازرسان می‌توانند در انجام وظایف خود از خدمات حسابرس رسمی استفاده نمایند. شرایط انتخاب و نحوه صدور حكم آنها به موجب آیین‌نامه قانون می‌باشد.
فرهنگی
48- ماده(7) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده7- بندهای(هـ) و(ك) ماده(21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
هـ- نظارت بر عملكرد سازمانهای استانها و اصلاح خط‌مشی آن سازمان با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم
ك- در صدر این بند «همكاری در» حذف می‌گردد.
بنی‌هاشمی

49- در ماده(21) موضوع ماده(7) طرح بند(ك)، عبارت «همكاری در» قبل از عبارت «كاردان‌های فنی» قرار می‌گیرد.
كاتب
50- متن زیر به ماده(21) موضوع ماده(7) طرح الحاق می‌شود:
معرفی نماینده شورای مركزی نظام مهندسی جهت تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان موضوع كمیسیون بند(الف) ماده(154) قانون مالیاتهای مستقیم
امیرآبادی فراهانی
51- متن زیر به ماده(21) موضوع ماده(7) طرح به وظایف شورای مركزی اضافه گردد.
«انتخاب مؤسسه حسابرسی رسمی به پیشنهاد سازمان استان و با تأیید شورای مركزی»
میرمحمدی
52- متن زیر به ماده(21) موضوع ماده(7) طرح الحاق می‌شود:
ع- استفاده از نظرات و خدمات تشكلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی دارای صلاحیت و مرتبط با موضوع
موسوی لارگانی

53- بندهای زیر به ماده(21) موضوع ماده(7) طرح الحاق می‌شود:
ع- بررسی و تصویب پیشنهاد سازمان استانها در خصوص مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و ارائه به وزارت راه و شهرسازی جهت تأیید نحوه مبانی و قیمت خدمات مهندسی از سوی وزارت راه و شهرسازی در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ف- فراهم نمودن امكان دسترسی بازرسی به كلیه اسناد مالی و ارائه ترازنامه تصویب شده بازرسین به هیأت عمومی
ض- برگزاری آزمونهای ورود به حرفه مهندسی و كاردانهای فنی
علیرضا خسروی
54- ماده(22) موضوع ماده(8) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده22- شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرائی و یك منشی و یك خزانه‌دار كه دبیران و منشی خزانه‌دار با اكثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یادشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید و دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دایره مسؤولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
علیرضا خسروی
55- ماده(22) موضوع ماده(8) طرح به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده22- شورای مركزی دارای هیأت رئیسه متشكل از یك رئیس، دو نائب رئیس، یك دبیر و یك خزانه‌دار است كه با اكثرت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شود. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را از بین خود انتخاب و از طریق وزرات راه و شهرسازی جهت تعیین یكی از اعضای معرفی شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حكم، به رئیس‌جمهور معرفی می‌نماید.
دوره تصدی رئیس سازمان، چهارسال و دوره مسؤولیتهای سایر اعضای هیأت رئیسه دوسال و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
بنی‌هاشمی
56- ماده(22) موضوع ماده(8) طرح به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده22- شورای مركزی دارای هیأت رئیسه متشكل از یك رئیس، دو نائب، رئیس، یك دبیر و یك خزانه‌دار است كه غیر از رئیس سازمان، بقیه اعضا با اكثریت آرای شورای مركزی تعیین می‌شوند. كه با اكثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شود. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را از بین خود انتخاب و با تأیید وزیر راه و شهرسازی جهت تعیین یكی از اعضای معرفی شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حكم، به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.
تبصره1- دوره تصدی رئیس سازمان، چهار سال و دوره مسؤولیتهای سایر اعضای هیأت رئیسه دوسال و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
تبصره2- شورای مركزی شامل سه بازرس می‌باشد كه وظیفه كنترل عملكرد شورا را در انجام وظایف قانونی به عهده داشته كه ضمن انجام وظیفه بازرسی و امكان شركت در جلسات شورای مركزی به هیأت عمومی، گزارش می‌نماید.
بنی‌هاشمی
57- ماده(22) موضوع ماده(8) طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پیشنهاد حذف قسمت اول ماده(8) همچنین دوره‌های تصدی رئیس و بقیه اعضای هیأت رئیسه شورای مركزی باید یكسان باشد و لذا كلمه «چهار» به «سه» و «دو» به «سه» تغییر یابد.
میرمحمدی
58- درخصوص ماده(8) اصلاحی: «شورای مركزی متشكل از 35 نفر عضو اصلی با تركیب حداقل 3 نفر در هر یك از رشته‌های هفتگانه اصلی» پیشنهاد می‌گردد.
فرهنگی
59- در ماده(22) موضوع ماده(8) طرح عدد دو جایگزین عدد سه می‌گردد.
60- در ماده(22) موضوع ماده(8) طرح عدد یك سال هیأت رئیسه جایگزین عدد دو سال می‌گردد.
امیرآبادی فراهانی
61- تبصره زیر به ماده(22)موضوع ماده(8) طرح الحاق می‌شود:
تبصره- تعداد شورای مركزی استان 25 نفر شورای مركزی استان برای تعیین رئیس سه نفر از بین خود انتخاب از طریق مدیركل سازمان راه و شهرسازی استان جهت تعیین یكی از اعضای معرفی شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حكم به استاندار به مدت چهار سال و سایر اعضای هیأت رئیسه دو سال است و انتخاب مجدد بلامانع و اعضای هیأت رئیسه یك رئیس، دو نایب رئیس، یك دبیر و یك خزانه‌دار با اكثریت آرا از بین خود انتخاب می‌شوند.
لاهوتی
62- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
عنوان قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمانی و شهرسازی
امیرآبادی فراهانی
63- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
عبارت وزارت مسكن و شهرسازی در كلیه سطرهای استفاده شده در قانون به وزارت راه و شهرسازی تغییر یابد.
عبارت وزارت كار و امور اجتماعی در كلیه سطرهای استفاده شده در قانون به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تغییر یابد.
موسوی لارگانی
64- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
در ماده(10) و(20) قانون عبارت «واجد عدم سوءپیشینه» بعد از «اعضای داوطلب» و همچنین عبارت « واجد عدم سوءپیشینه» بعد از «اعضای هیأت مدیره» درج گردد.
میرمحمدی
 
65- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده الحاقی- بندهای(7) و(9) ماده(2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند7- در انتهای بند(7) عبارت(و محیط‌زیست) اضافه می‌شود:
با توجه به این كه كلیه موارد قانون الزام‌آور می‌باشد لذا عبارت(الزام‌به) از ابتدای بند(9) حذف شود.
علیرضا خسروی
66- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده5- اركان سازمان عبارت از هر یك سازمان‌های شهرستان‌های استان و شورای مركزی استان و هیأتهای عمومی سازمان‌های شهرستان‌ها و شورای مركزی سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی
لاهوتی
67- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده6- بررسی تشكیل سازمان شهرستان وجود حداقل دویست داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات، مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و گرافیك باشند ضروری است.
لاهوتی
68- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده6- برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 1500 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك حداقل كارشناسی مهندسی در رشته‌های معماری، عمران، مكانیك، برق، شهرسازی، تقشه‌برداری، ترافیك، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی باشند ضروری است.
قادرمزی
69- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
تبصره(1) ماده(7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1- عضویت كاردان‌های فنی در رشته‌های اصلی و مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
شماره تبصره(1) و(2) به (2) و(3) تغییر كرده است.
علیرضا خسروی
70- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
در مواد (7)، (8) و(9) بند(ج) ماده(9) بند(هـ) ماده(9) تبصره(2) ماده(9) در ماده(10)، (12)، (13)، (14) و ماده(17) و تبصره‌های ... ماده(18)، (19) و(20) كلمه استان به شهرستان تغییر یابد.
لاهوتی
 

71- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(9) قانون به جای عبارت «دارندگان مدرك تحصیلی» عبارت «دارندگان پروانه اشتغال» قرار گیرد.
كاتب
72- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(9) قانون و تبصره(3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده9- مجمع‌عمومی سازمان استان از اجتماع نمایندگان اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان پروانه اشتغال به كار در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
تبصره3- تعداد اعضای مجمع‌عمومی متناسب با تعداد اعضای سازمان استان خواهد بود كه تعداد و نحوه انتخاب نمایندگان در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
علیرضا خسروی
73- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
دو بند و یك تبصره به شرح ذیل به ماده(9) الحاق گردد:
ز- انتخاب اعضای شورای انتظامی
و- انتخاب بازرس یا بازرسان
تبصره3- بازرس یا بازرسان و همچنین اعضای شورای انتظامی(به جز یك نفر حقوقدان كه از سوی رئیس دادگستری معرفی می‌گردد) از بین داوطلبین و واجدان شرایط همزمان با انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب خواهند شد.
موسوی لارگانی
74- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
در ماده(11) عبارت «بازرس یا بازرسان و اعضای شورای انتظامی» به شرح زیر اضافه شود:
شرایط انتخاب‌شوندگان هیأتهای مدیره، بازرس یا بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی
به شرح زیر می‌باشد.
موسوی لارگانی
75- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
متن زیر به ماده(12) قانون الحاق شود:
نماینده شورای اسلامی استان با معرفی شورای مذكور به عنوان ناظر بدون حق رأی
امیرآبادی فراهانی


76- متن زیر به عنوان یك ماده به طرح الحاق می‌شود:
تبصره(1) و(2) ماده(13) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره1- هیأت اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و شورای انتظامی را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی و واجدین شرایط را اعلام نماید.
تبصره2- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود.
موسوی لارگانی
77- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(13) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده(13)- هیأت اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار توسط سازمان استان انتخاب می‌گردند با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرائی و اختیارات و وظایف هیأت یادشده به‌شرح مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
علیرضا خسروی
78- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
افزودن عبارت «خزانه‌دار» به ماده(14) قانون نظام مهندسی.
امیرآبادی‌فراهانی
79- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
تبصره(1)‌ذیل به ماده(14) قانون الحاق می‌شود:
در هر دوره هیأت مدیره، اعضای هیأت رئیسه بایستی طوری انتخاب شوند که به صورت موظف و تمام وقت در سازمان حضور داشته و بر حسن جریان امور اجرائی سازمان نظارت نمایند. اعضای هیأت رئیسه هیأت مدیره استانها در طول دوره مسؤولیت خود از امتیازات پروانه اشتغال محروم می‌باشند.
تبصره(2) آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت هزینه فعالیت این‌گونه افراد توسط شورای مرکزی نظام ظرف دو ماه تهیه و به تأیید وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.
امیرآبادی‌فراهانی
80- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
بندهای ذیل به ماده(15) الحاق می‌گردد:
- استفاده از نظرات و خدمات تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی دارای صلاحیت و مرتبط با موضوع در تصمیم‌گیریها، امور مربوط به کنترل ساختمان و فعالیت اعضا، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و سایر امور مرتبط
- اعلام نتایج جلسات، تصمیمات و اقدامات به وزارت راه و شهرسازی و اعضای سازمان (اعضای سازمان نظام مهندسی) و ارزیابی مستمر این نتایج از طریق وزارت راه و شهرسازی.
موسوی‌لارگانی
81- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(17) قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده 17- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس که از بین اعضای داوطلب و واجد شرایط نظام مهندسی استان خواهند بود که پس از انتخاب توسط اعضاء و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به‌عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و  موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره1- مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح در نزد آنها که حداقل یک طرف آن عضوی از اعضای سازمان استان می‌باشد و منشأ اختلاف نیز امور حرفه‌ای است، می‌بایست دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مهندسی را تشکیل داده و دعاوی ذکرشده را در این دادگاه تخصصی مورد رسیدگی قرار دهند. این دادگاهها باید نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی باید جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل، خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذی‌ربط استمهال نماید.
تبصره2- تا تشکیل دادگاههای تخصصی رسیدگی به جرائم مهندسی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آن، دادگاههای فعلی با اخذ نظر کارشناسی سازمان استان نسبت به رسیدگی پرونده‌ها اقدام خواهند نمود.
تبصره3- وزارت دادگستری با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسان موظف است ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای تشکیل این دادگاههای تخصصی را تدوین، مصوب و ابلاغ نماید.
موسوی‌لارگانی
82- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
الحاق یک نفر عضو شورای شهر مرکز استان به اعضای کمیسیون موضوع ماده(17) قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن
امیرآبادی‌فراهانی
83- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
الحاق عبارت «تجدیدنظر... بدوی» در پاراگراف آخر تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
امیرآبادی‌فراهانی
84- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
بندهای(الف) و(ه‍) ماده(19) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- انتخاب افراد واجد صلاحیت عضویت در شورای مرکزی
ه‍انتخاب بازرسان
علیرضا خسروی
85- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
الحاق یک نفر عضو شورای عالی استانها به اعضای کمیسیون موضوع ماده(24) قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن
امیرآبادی‌فراهانی
86- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(25) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 25- مهندسان و کاردانهای متقاضی پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و در رشته‌های مرتبط می‌بایست پس از قبولی در آزمون ورود به حرفه، به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود کارآموزی نمایند.
علیرضا خسروی
87- متن زیر به عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(29) قانون به‌شرح زیر اصلاح گردد:
ماده 29- وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده(52) قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت راه و شهرسازی ضمن اخذ نقطه‌نظرات و پیشنهادات تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی صلاحیتدار و مرتبط و با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام مهندسی صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
موسوی‌لارگانی
88- متن زیر به عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
عنوان فصل سوم به «صنوف و حرفه‌های ساختمان» تغییر می‌یابد.
علیرضا خسروی
89- متن زیر به عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده 3- برای تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود در تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود، در هر استان و شهرستان که حائز شرایط ماده(6) باشند سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان تأسیس و در استان نیز شورای مرکزی سازمان استان تأسیس می‌گردد.
تبصره1- در شهرستان‌هایی که حائز شرایط ماده(6) نمی‌باشد، به‌صورت تجمیعی، با شهرستانهای مجاور سازمان مهندسی شهرستان تشکیل می‌شود.
تبصره2-  چناچه شهرستان‌هایی که به هر دلیل امکان تجمیع با شهرستانهای مجاور را نداشته باشد، سازمان نظام استان شورای مرکزی استان وظایف محوله را انجام خواهد داد.
بائوج‌لاهوتی
90- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(30) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
شهرداریها، دهیاریها، شرکتهای شهرک صنعتی و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده(4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها خدمات مهندسی را خواهند پذیرفت که پس از کنترل لازم از سوی سازمان استانها، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
علیرضا خسروی
91- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
پاراگراف آخر ماده(33) به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
سازمان استان می‌تواند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ساختمان قابل اجرا در آن استان ارائه داده این پیشنهاد پس از تأیید شورای مرکزی نظام و تصویب وزیر راه و شهرسازی قابل اجراء می‌باشد.
امیرآبادی‌فراهانی
92- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
تبصره الحاقی به ماده(33) قانون- وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به تهیه و تدوین حداقل مقررات مالی ساختمان برای کلیه رشته‌های مندرج در موضوع این قانون اقدام نماید.
علیرضا خسروی
93- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
در ماده(35) قانون عبارت «مهندسی مسؤول نظارت» حذف و عبارت «سازمان استان» جایگزین آن شود.
علیرضا خسروی
94- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
در ماده(39) قانون پس از عبارت «وزارت راه و شهرسازی» عبارت «شورای مرکزی» قرار می‌گیرد.
کاتب

95- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(40) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
متخلفان از مواد(32) و(34) و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد در مرتبه اول به پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (100.000.000) ریال محکوم می‌گردند و در صورت تکرار آن حداکثر از سه تا شش برابر محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
امیرآبادی‌فراهانی
96- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(40) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 40- متخلفان از مواد(32) و(34) و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از (10.000.000) ریال تا (1.000.000.000) ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری تخلفات اداری و انتظامی نخواهد بود.
علیرضا خسروی
97- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
ماده(42) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 42- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های ابلاغی مورد اجراء خواهد بود.
علیرضا خسروی
98- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
در صورت تأیید گودبرداری‌های غیراصولی توسط ناظر ساخت پروژه‌ها، پس از ابلاغ به شهرداری، شهرداری‌های ملزم به جلوگیری از آن می‌باشند.
ورود افراد بدون پروانه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر پروژه‌های عمرانی ممنوع بوده و متخلف بایستی از طریق دادستانی انتظامی نظام مهندسی مورد پیگرد قرار گیرد.
آصفری
99- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
گرفتن بیمه ساختمانی در هنگام صدور پروانه الزامی می‌باشد و مالکین ساختمانهایی که بدون بیمه نمودن کارگران ساختمان اقدام به ساخت نمایند، از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد پیگرد قرار گیرند.
آصفری
100- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نباید بیش از دو دوره انتخاب شوند و حق کاندیدا شدن را ندارند.
وجود ناظر مقیم در ساخت و سازها لازم و اجباری می‌باشد.
آصفری
101- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
شهرداریها و سازمان نظام مهندسی بایستی در دادن مجوز و تهیه نقشه ساختمانی رعایت اصول فرهنگی منطقه، عرض خیابانها و کوچه‌ها را در دادن ارتفاع رعایت نمایند ... ضمن رعایت شئونات اسلامی در محله‌ها از ناهنجاریها جلوگیری نمایند.
آصفری
102-  متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
در پروژه‌های بزرگ بیش از ده طبقه و مساحت بیش از هزار مترمربع بایستی ناظر حقوقی لحاظ گردد.
آصفری
103- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
حضور یک نفر از نمایندگان مجمع نمایندگان استانها در کمیته چهارنفره نظام مهندسی لازم می‌باشد که این فرد با انتخاب مجمع نمایندگان انتخاب می‌شود.
آصفری
104- متن زیر به‌عنوان یک ماده به طرح الحاق می‌شود:
اعضای کمیته پیشگیری مستقر در شورای مرکزی شامل:
1- رئیس شورای مرکزی
2- نایب‌رئیس شورای مرکزی
3- رئیس شورای انتظامی و یکی از اعضای شورای انتظامی به انتخاب شورای انتظامی
4- سه نفر از اعضای شورای مرکزی به انتخاب شورا
5- دبیر کمیته پیشگیری از تخلفات در استانها که به‌عهده عضو شورای انتظامی می‌باشد.
آصفری