تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی
چهارشنبه 21 مهر 1395

عاشورا

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

دوازده بند محتشم كاشانىبند اول

باز این چه شورش است كه در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است‏

باز این چه رستخیز عظیم است كز زمین

بى نفح صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از كجا كزو

كار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع مى‏كند از مغرب آفتاب

كاشوب در تمامى ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست‏

این رستخیز عام كه نامش محرم است

در بارگاه قدس كه جاى ملال نیست

سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است

جن و ملك بر آدمیان نوحه مى‏كنند

گویا عزاى اشرف اولاد آدم است‏

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

پرورده كنار رسول خدا حسین‏


بند دوم

كشتى شكست خورده طوفان كربلا

در خاك و خون طپیده میدان كربلا

گر چشم روزگار برو زار مى‏گریست

خون مى‏گذشت از سر ایوان كربلا

نگرفت دست دهر گلابى به غیر اشك

ز آن گل كه شد شگفته به بستان كربلا

از آب هم مضایقه كردند كوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان كربلا

بودند دیو و دد همه سیراب و میمكید

خاتم ز قحط آب، سلیمان كربلا

زان تشنگان هنوز بعیوق مى‏رسد

فریاد العطش ز بیابان كربلا

آه از دمى كه لشكر اعدا نكرد شرم

كردند رو به خیمه سلطان كربلا

آن دم فلك بر آتش غیرت سپند شد

كز خوف خصم در حرم افغان بلند شد


بند سوم

كاش آن زمان سرادق گردون نگون شدى‏

وین خرگه بلند ستون بى ستون شدى‏

كاش آن زمان درآمدى از كوه تا به كوه

سیل سیه كه روى زمین قیر كون شدى‏

كاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل‌بیت‏

یك شعله برق خرمن گردون دون شدى‏

كاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان

سیماب وار گوى زمین بى سكون شدى‏

كاش آن زمان كه پیكر او شد درون خاك‏

جان جهانیان همه از تن برون شدى‏

كاش آن زمان كه كشتى آل نبى شكست

عالم تمام غرقه دریاى خون شدى‏

آن انتقام گر نفتادى به روز حشر

با این عمل معامله دهر چون شدى‏

آل نبى چو دست تظلم برآورند

اركان عرش را به تلاطم درآورند


بند چهارم

بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

اول صلا به سلسله انبیا زدند

نوبت با ولی چو رسید آسمان طپید

زان ضربتى كه بر سر شیر خدا زدند

آن در كه جبرئیل امین بود خادمش‏

اهل ستم به پهلوى خیرالنسا زدند

بس آتشى ز اخگر الماس ریزه‏ها

افروختند و در حسن مجتبى زدند

وانگه سرادقى كه ملك محرمش نبود

كندند از مدینه و در كربلا زدند

وز تیشه ستیزه در آن دشت كوفیان

بس نخل‌ها ز گلش آل عبا زدند

پس ضربتى كزان جگر مصطفى درید

بر حلق تشنه خلف مرتضى زدند

اهل حرم دریده گریبان گشوده مو

فریاد بر در حرم كبریا زدند

روح الامین نهاده به زانو سر حجاب‏

تاریك شد ز دیدن آن چشم آفتاب‏


بند پنجم

چون خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید

جوش از زمین بذروه عرش برین رسید

نزدیك شد كه خانه ایمان شود خراب‏

از بس شكست‌ها كه به اركان دین رسید

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند

طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید

باد آن غبار چون به مزار نبى رساند

گرد از مدینه بر فلك هفتمین رسید

یكباره جامه درخم گردون به نیل زد

چون این خبر به عیسى گردون نشین رسید

پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش

از انبیا به حضرت روح الامین رسید

كرد این خیال و هم غلط كاركان غبار

تا دامن جلال جهان آفرین رسید

هست از ملال گرچه برى ذات ذوالجلال‏

او در دلست و هیچ دلى نیست بی‌ملال‏


بند ششم

ترسم اجزاى قاتل او چون رقم زنند

یكباره بر جریده رحمت قلم زنند

ترسم كزین گناه شفیعان روز حشر

دارند شرم كز گنه خلق دم زنند

دست عتاب حق به در آید ز آستین

چون اهل‌بیت دست در اهل ستم زنند

آه از دمى كه با كفن خون چكان ز خاك

آل على چو شعله آتش علم زنند

فریاد از آن زمان كه جوانان اهل‌بیت

گلگون كفن به عرصه محشر قدم زنند

جمعى كه زد به هم صفشان شور كربلا

در حشر صف زنان صف محشر به هم زنند

از صاحب حرم چه توقع كنند باز

آن ناكسان كه تیغ به صید حرم زنند

پس بر سنان كنند سری را كه جبرئیل‏

شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل‏


بند هفتم

روزى كه شد به نیزه سر آن بزرگوار

خورشید سر برهنه بر آمد ز كوهسار

موجى به جنبش آمد و برخاست كوه كوه

ابرى به بارش آمد و بگریست زار زار

گفتى تمام زلزله شد خاك مطمئن

گفتى فتاد از حركت چرخ بیقرار

عرش آن زمان به لرزه در آمد كه چرخ پیر

افتاد در گمان كه قیامت شد آشكار

آن خیمه‏اى كه گیسوى حورش طناب بود

شد سرنگون زباد مخالف حباب وار

جمعى كه پاس محملشان داشت جبرئیل‏

گشتند بى عمارى محمل شتر سوار

با آن كه سر زد آن عمل از امت نبى

روح الامین ز روح نبى گشت شرمسار

وانگه ز كوفه خیل الم رو به شام كرد

نوعی كه عقل گفت قیامت قیام كرد


بند هشتم

بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد

شور و نشور واهمه را در گمان فتاد

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فكند

هم گریه بر ملایك هفت آسمان فتاد

هر جا كه بود آهوئى از دشت پا كشید

هر جا كه بود طایرى از آشیان فتاد

شد وحشتى كه شور قیامت بباد رفت

چون چشم اهل‌بیت بر آن كشتگان فتاد

هر چند بر تن شهدا چشم كار كرد

بر زخم‌هاى كارى تیغ و سنان فتاد

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان

بر پیكر شریف امام زمان فتاد

بى اختیار نعره هذا حسین زو

سر زد چنانكه آتش از و در جهان فتاد

پس با زبان پر گله آن بضعة الرسول

رو در مدینه كرد كه یا ایها الرسول‏


بند نهم

این كشته فتاده به هامون حسین توست‏

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست‏

این نخل‏ تر كز آتش جان سوز تشنگى‏

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست‏

این ماهى فتاده به دریاى خون كه هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست‏

این غرقه محیط شهادت كه روى دشت

از موج خون او شده گلگون حسین توست‏

این خشك لب فتاده دور از لب فرات‏

كز خون او زمین شده جیحون حسین توست‏

این شاه كم سپاه كه با خیل اشگ و آه

خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست

این قالب طپان كه چنین مانده بر زمین

شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روى در بقیع به زهرا خطاب كرد

وحش زمین و مرغ هوا را كباب كرد


بند دهم

كاى مونس شكسته دلان حال ما ببین

ما را غریب و بی‌كس و بى آشنا ببین

اولاد خویش را كه شفیعان محشرند

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین

در خلد بر حجاب دو كون آستین فشان‏

و اندر جهان معصیبت ما بر ملا ببین

نى نى ورا چو ابر خروشان به كربلا

طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین

تن‌هاى کشتگان همه در خاك و خون نگر

سرهاى سروران همه بر نیزه‏ها ببین‏

آن سر كه بود بر سر دوش نبى مدام

یك نیزه‏اش ز دوش مخالف جدا ببین‏

آن تن كه بود پرور شش در كنار تو

غلطان به خاك معركه كربلا ببین

یا بضعة الرسول ز ابن زیاد داد

كو خاك اهل‌بیت رسالت به باد داد


بند یازدهم

خاموش محتشم كه دل سنگ آب شد

بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد

خاموش محتشم كه ازین حرف سوزناك‏

مرغ هوا و ماهى دریا كباب شد

خاموش محتشم كه ازین شعر خون چكان‏

در دیده اشگ مستمعان خون ناب شد

خاموش محتشم كه ازین نظم گریه خیز

روى زمین به اشگ جگرگون كباب شد

خاموش محتشم كه فلك بسکه خون گریست‏

دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد

خاموش محتشم كه به سوز تو آفتاب‏

از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد

خاموش محتشم كه ز ذكر غم حسین‏

جبریل را ز روى پیمبر حجاب شد

تا چرخ سفله بود خطائى چنین نكرد

بر هیچ آفریده جفائى چنین نكرد


بند دوازدهم‏

اى چرخ غافلى كه چه بیداد كرده‏اى‏

وز كین چه‏ها درین ستم آباد كرده‏اى‏

پر طعنت این بس است كه با عترت رسول‏

بیداد كرده خصم و تو امداد كرده‏اى‏

اى زاده زیاد نكرده است هیچ گه

نمرود این عمل كه تو شداد كرده‏اى‏

كام یزید داده‏اى از كشتن حسین

بنگر كه را به قتل كه دلشاد كرده‏اى

بهر خسى كه بار درخت شقا و تست

در باغ دین چه با گل و شمشاد كرده‏اى‏

با دشمنان دین نتوان كرد آنچه تو

با مصطفى و حیدر و اولاد كرده‏اى‏

حلقى كه سوره لعل لب خود نبى بر آن

آزرده‏اش به خنجر بیداد كرده‏اى‏

ترسم تو را دمى كه به محشر برآورند

از آتش تو رود به محشر درآورند

"محتشم كاشانى"


برچسب ها: امام حسین ، دوازده بند ،

شنبه 10 مهر 1395

لازمه قدرشناسی جریانهای سیاسی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسین فرهنگی در گفتگو با مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره توصیه ایشان به یکی از چهره های سیاسی – محمود احمدی‌نژاد – درباره انتخابات و نامه رئیس جمهور سابق به ایشان، اظهار داشت: فرمایشات رهبر انقلاب یک توصیه خیرخواهانه بود که مطرح و منجر به نتیجه شد که هم جای تشکر از رهبر انقلاب دارد و هم جای تقدیر از آقای احمدی‌نژاد که پاسخ مناسبی داد.
وی تاکید کرد: ذی‌نفعان هم باید قدردان و قدرشناس این فرآیند در نظام اسلامی باشند و متناسب با شرایطی که به وجود آمد، رفتارهای خود را تنظیم و اصلاح کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس در همین رابطه گفت: پس از این اتفاق شاهد بودم که یکی از نمایندگان مجلس صحبتی داشت مبنی بر اینکه ما از آقای احمدی‌نژاد تشکر می‌کنیم، اما چقدر خرابکاری و سوءاستفاده در آن هشت سال صورت گرفت!
فرهنگی اظهار داشت: وقتی کسی در موقعیتی نجابت به خرج می‌دهد و شما هم از او تشکر می‌کنید، این حرف ها به دنبال آن برای چیست؟!
هرکسی را که احتمال حضورش در انتخابات می‌رود، تخریب و تحقیر می‌کنند
وی تصریح کرد: انسان وقتی برخی رفتارها را می‌بیند، یاد روش‌های مارکسیستی می‌افتد که برای رسیدن به هدف خود هر وسیله‌ای را توجیه می‌کردند. شاهد آن هستیم که برخی روزنامه ها هر کسی را که احتمال حضور او در انتخابات می‌رود، با سخنان کذب و کاریکاتور و اطلاعات ناقص تخریب و تحقیر می‌کنند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: قدرشناسی نسبت به نعمت ولایت آن هم در این مقطع تاریخی، به این است که نسبت به این رفتارهای جناحی تجدیدنظر کنند.
فرهنگی با اشاره به برخی اظهارات و تخریب های صورت گرفته در مورد عملکرد دولت قبل از سوی اصلاح‌طلبان اظهار داشت: گفته می‌شود که این همه بودجه در دولت قبل چه شد؟ همه اینها در قانون بودجه مصوب شده و در مصارف معین در قانون، هزینه شده است و این برای همه دولت ها صادق بوده است. هر چند ممکن است در جاهایی خطایی صورت گرفته باشد که باید به صورت مشخص گفته شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه با کلی‌گویی یکی از دولت های منتخب مردم را تخریب کنیم، یادآور همان روش‌های مارکسیستی است و قطعا رفتار درستی نیست؛ باید بدانیم که فردا مشابه همین سخنان و حتی بسیار گزنده‌تر، درباره دولت فعلی گفته خواهد شد.
بی احترامی به بخش وسیعی از افکار عمومی
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر نسبت به تصحیح رفتار خودمان متناسب با شرایط به وجود آمده اقدام کنیم، به نفع خودمان خواهد بود تا فردا هم نسبت به ما این رفتارها ادامه پیدا نکند.
فرهنگی در واکنش به مسئله تفسیر به رأی کردن فرمایشات اخیر رهبر انقلاب از سوی برخی جریان های سیاسی اظهار داشت: معتقدم اگر آقای احمدی‌نژاد نامزد می‌شد، قطعا یکی از شانس های جدی انتخابات بود؛ بی‌احترامی به بخش‌های وسیعی از افکار عمومی، کاری نیست که محصول مناسبی از آن برداشت شود و انتقاد هم اگر در قالب نصیحت و خیرخواهی باشد، بسیار پسندیده است، اما اگر همراه با بی‌انصافی و تخریب باشد، مذموم و ناپسند است و بازخورد آن به نفع خودشان هم نخواهد بود.


برچسب ها: اصلاح طلبان ، احمدی نژاد ،

دکتر فرهنگی مطرح کرد:
الزام به تولید خودروهایی در توان مالی طبقات متوسط/وزارت صنعت انحصارگرایی خودرو را بشکند
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،با بیان اینکه ایران با ایجاد بازار رقابتی می تواند به قطب خودروسازی منطقه تبدیل شود،گفت:با توجه به قرارگرفتن در شرایط پساتحریم، باید خودروهای به‌روز و در توان مالی طبقات متوسط در دسترس مردم قرار گیرد. 
محمدحسین فرهنگی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تاکید بر ساخت خودروی داخلی باید پیش شرط کیفیت داشته باشد، گفت:پیش شرط کیفیت محقق نمی شود، مگر این که بازار خودروی داخلی رقابتی شده و از حالت انحصاری خارج شود.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی،افزود: شرایط انحصاری سبب می شود، تولیدکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر به مصرف کننده فشار وارد کنند.
خودروسازان داخلی باید عوامل دخیل در افزایش قیمت خودرو را شناسایی و رفع کنند
دکتر فرهنگی با اشاره به مذاکرات بین خودروسازان داخلی و برخی خودروسازان خارجی برای تولید خودروهای رده قیمتی زیر 30  میلیون تومان،ادامه داد: مقرر شده بود خودرویی با قیمتی ارزانتر از قیمت های کنونی درخط تولید یکی از تولیدکنندگان قرار بگیرد، اما درعمل قیمتی بیش از خودروهای گذشته پیدا کرد و این رویکرد متناسب با بازار قیمتی نیست.
وی باتاکید براینکه خودروسازان داخلی باید عوامل دخیل درافزایش قیمت خودرو را شناسایی و رفع کنند،یادآور شد: خودروهای گرانقیمت بازار محدودتری نسبت به خودروهای با قیمت پایین دارند،اما اگر کیفیتی در کار نباشد،این بازار تنها در شرایط دامپینگ خود را نشان می دهد.
ایران با ایجاد بازار رقابتی می تواند به قطب خودروسازی منطقه تبدیل شود
دکتر فرهنگی با بیان اینکه ایران با ایجاد بازار رقابتی می تواند به قطب خودروسازی منطقه تبدیل شود، افزود:کیفیت و فناوری خودروهای ارزانقیمت گذشته مربوط به سالها قبل است و کیفیت مناسبی نداشته و قطعا باید در شرایط پساتحریم خودروهای به‌روز و در توان مالی طبقات متوسط در دسترس مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: خودروسازان داخلی موظف به عرضه خودروهای به‌روز و با کیفیت در رده‌های قیمتی مختلف هستند،همانطور که کشورهای توسعه یافته برای همه طبقات درآمدی خودروهای به‌روز و با کیفیت تولید می‌کنند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:از وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت نظارت کردن ، از بین بردن انحصارگری، حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان است و نمایندگان مجلس نیز بر انجام این امور از سوی این وزارت خانه اصرار و تأکید دارند./


برچسب ها: خودرو سازی ، طبقه متوسط ،

دکتر فرهنگی در تذکری آیین نامه‌ای گفت: سه دستور کار صحن علنی مجلس به دلیل پشت سر نگذاشتن مهلت ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهادات نمایندگان قابل طرح نیستند.
دکتر محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه‌ای گفت: ماده ۱۴۸ آیین نامه داخلی صراحتاً ذکر کرده است که کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان پس از گزارش کمیسیون اصلی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند اما سه دستور کار مطرح شده امروز صحن علنی ۱۰ روز مهلت قانونی را پشت سر نگذاشتند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سه دستور کار که این مهلت قانونی را پشت سر نگذاشتند افزود: گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) با توجه به اینکه مدت قانونی را سپری نکرده است نمی تواند در دستور روز قرار بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرصت ۱۰ روزه نمایندگان برای ارائه پیشنهادها در خصوص این سه گزارش باقی مانده است و نمایندگان نیز در خصوص این سه گزارش پیشنهاد دارند خواهشمندم مرّ صریح قانون رعایت شود.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر دکتر فرهنگی گفت: ایراد شما وارد بوده و باید ۱۰ روز فرصت داده شود اما از آنجا که دستور کار کافی وجود نداشت وفکر می‌کردیم که مطالب قبلا توسط نمایندگان بررسی شده و پیشنهادات خود را در خصوص این موضوعات دادند این گزارش ها مطرح شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نمایندگان واقعا نظرات و پیشنهاداتی در خصوص این گزارش ها دارند می توان صبر کرد اگر پیشنهاداتی در این خصوص مطرح بوده این دستورکارها قابل طرح نیست تا مهلت ۱۰ روزه آن طی شود.
در نهایت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین نام داخلی مجلس به همراه دو دستور دیگر، از دستور کار مجلس خارج شد.


دوشنبه 29 شهریور 1395

با بسیج دانشجویی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

دکتر فرهنگی در جمع مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاههای تبریز؛
گیرندگان فیش های نجومی همانند اصحاب سَبت هستند/ قوانین کشور همسو با FATF بوده و نیازی به حذف استثنائات نیست/ تعریف تروریسم توسط بیگانگان خطرناک است
نماینده ی مردم تبریز،اسکو و آذرشهر اظهار داشت: جنبش دانشجویی باید ضمن روشنگری و اعتراض نسبت به سازوکارهای قانونیِ فیش های نجومی، از مدیران متخلف مطالبه کند.
محمد حسین فرهنگی نماینده ی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در جمع مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاههای تبریز با اشاره به اهداف و آرمانهای بسیج اظهار داشت: بسیج ایده ی ناب، بهنگام و تاثیرگذار برای همه ی مقاطع زمانی بود که از طرف حضرت امام(ره) مطرح شد.
بسیج دانشجویی نباید از بدنه دانشجویی جدا شود
وی افزود: ایجاد بسیج هنر بسیار عظیمی بود که در قالب یک سازمان مردمی گسترش یافت.
رئیس مجمع نمایندگان استان خاطرنشان کرد: جنبش های شکل گرفته در دنیا و گذشته مختص مقاطع زمانی خاص بود، اما بسیج هنری بود که یک جنبش ملی را به رهبریت زمان وصل و قابلیت تقلید و تکرار را در مقاطع مختلف زمانی مهیا کرد.
فرهنگی با اشاره به محور مقاومت اسلامی افزود: بسیجِ مدنظرِ امام(ره) در جهان اسلام در حال تشکیل بوده و ملیت های مختلفی در محور مقاومت اسلامی در حال مبارزه هستند.
نماینده ی مردم تبریز،اسکو و آذرشهر گفت: لازمه ی بسیج امکانات نیست؛ مگر دفاع مقدس، با امکانات انجام شد؟ مختصات بسیج ابداع تفکر و تعریف امکانات با استفاده از داشته های اولیه است؛ ایجاد برنامه با امکانات موجود واقع بینانه ترین راهکار است.
وی افزود: پایه ی حرکت های انقلابی مثل انقلاب ۲۹بهمن تبریز، دانشجویان بودند. لذا مهمترین نقش در روشنگری جامعه را دانشجو بالاخص بسیج دانشجو برعهده دارد.
فرهنگی اظهار داشت: بسیج دانشجو باید به سمت ایجاد کارهای جمعی حرکت کند و کار جمعی منحصر به کارهای پرخرج نیست؛ هرفعالیت جمعی که با اهداف بسیج منافات نداشته باشد بسیار مناسب است.
وی بیان کرد: به تعبیر شهید باکری، وسع آدمی تا حدی است که به حد نهاییِ خستگی رسیده باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با بیان شیوه های صحیح فعالیت در دانشگاه و تشکل های دانشجویی عنوان داشت: بسیج دانشجو هیچگاه نباید مقابل دانشجو قرار گیرد.
وی افزود: مطالبات صنفی دانشگاه باید در اختیار بسیج دانشجو قرار گرفته و این تشکل نباید چماق دست رئیس دانشگاه تلقی گردد.
فرهنگی گفت: موضوعاتی که حق است نباید به دست بیگانگان مورد سواستفاده قرار گیرد؛ این موضوعات باید بدون محافظه کاری به وسیله ی تدبیر بسیج دانشجو مورد روشنگری و مطالبه گری قرار گیرد.
قوانین کشور همسو با FATF بوده و نیازی به حذف استثنآت نیست
نماینده ی مردم تبریز،اسکو و آذرشهر با اشاره به مباحث پیرامون FATF بیان کرد: کشورهای جی هفت گروهی را تحت این عنوان برای مبارزه با حمایت مالی از تروریسم، پولشویی و فساد مالی راه اندازی کرده اند که تصمیمات آن عملا در اختیار کشورهایی مثل آمریکاست.
وی افزود: این گروه لیست سیاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه کرده اند که با آنان دراینباره مبارزه شود؛ اشخاصی از کشور ما نیز در این لیست قرار دارند.
فرهنگی اظهار داشت: کشور ما در گذشته ی نزدیک سه قانون( مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با پولشویی، و مقابله با حمایت مالی از تروریسم) تصویب کرده است که همسو با خواسته های FATF می باشد.
وی افزود: این قوانین نشان می دهد که ایران با این موضوع همراه بوده و نیازی به حذف استثنائات نیست؛  با این تفاوت که قانون ما صراحتا جنبش های آزادی مثل حزب الله لبنان را از مصادیق تروریسم خارج کرده است.
نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا وزیر اقتصاد ایران، تعهد حذف این استثنا را در توافق انجام گرفته به طرف مقابل داده است؛ این درحالی است که ما در نامه ی نوشته شده به رئیس جمهور نه تنها چنین تعهدی را خارج از اختیار دولت مطرح کردیم بلکه تضعیف و حذف حمایت از جنبش های آزادی بخش در منطقه و جهان را مغایر با آرمان های انقلاب اسلامی دانستیم.
وی افزود: اعطایِ اختیارِ تعریفِ تروریسم به بیگانگان صحیح نیست؛ دولت فضای داخل کشور را نباید به همکار و عامل مخالفان بین المللی خود تبدیل کند.
گیرندگان فیش های نجومی همانند اصحاب سَبت هستند
نماینده ی مردم تبریز،اسکو و آذرشهر با اشاره به فیش های نجومی گفت: افکار عمومی درموردحقوق های نجومی بسیار حساس بوده و جزو مطالبات اصلی مقام معظم رهبری تلقی می گردد؛ این درحالی است که دولت، علاقمند به حاشیه رفتن این موضوع می باشد.
وی افزود: جنبش دانشجویی باید ضمن روشنگری و اعتراض نسبت به سازوکارهای قانونیِ فیش های نجومی، از مدیران متخلف مطالبه کند.
فرهنگی در پایان گفت: گیرندگان فیش های نجومی همانند اصحاب سبت هستند؛ خداوند تبارک و تعالی صید ماهی در روزهای شنبه را برای این اصحاب منع کرده بود؛ اینان بجای رعایت حکم الهی، ماهی های جمع شده در روز شنبه  را به حوضچه ای هدایت می کردند تا انباشته شوند و در روز یکشنبه به صید بپردازند.


برچسب ها: حقوقهای نجومی ، بسیج دانشجویی ،

سه شنبه 23 شهریور 1395

نامه شش نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در باره FATF

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

شش نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به بحث‌های هفته‌های اخیر درباره تعهد سیاسی وزیر اقتصاد به کارگروه اقدام مالی (FATF) که انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است، طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، مهمترین نگرانی‌ها و چالش‌های مترتب بر این توافق را مطرح و نسبت به عواقب بعدی آن هشدار داده‌اند. متن این نامه که در اختیار مشرق قرار گرفته، بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATFتعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.

در پی اطلاع نمایندگان مجلس وکارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی ها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم میدانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:

مذاکره با نهادها و سازمان های بین المللی یا بین الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دوموضوع " مسیرانتقالات مالی "و " منتقل کنندگان پول"عمل نکرده است، اقدام مقابله ای علیه ایران را مجددا به جریان خواهد انداخت. این عمل وزیر اقتصاد سوالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه ی خود آنها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟

جنابعالی قطعا الزامات FATF را مطالعه فرموده اید‌، اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذی ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای "نهضت های آزادی بخش و گروه هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه میکنند" را از قانون حذف کند ،معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.

جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد.

یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATFکه به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است "اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن نماید"؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه ای از سوی غربی ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم ،ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروه هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام ،اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه میشوند.

جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی میدانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول۷۷، ۱۲۵و۱۷۶ تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار میرفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه های حساس دستگاه های مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می آمد.

اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده سازی موضوع، اعلام کرده اند که FATF سازوکاری برای بررسی حساب های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمیرسد و اصولا قرار دادن برخی کشور ها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛وانگهی در بند های مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد" با همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد" و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.

جناب آقای رئیس‌جمهور ؛ همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به مواردفوق از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستورفرمایید اولا اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه ی اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند ثانیا در اسرع وقت پاسخ نامه ی FATFداده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.

محمدحسین بحرینی نماینده مشهد و کلات و عضوکمیسیون اقتصادی

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون صنایع

محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه و عضوکمیسیون قضایی و حقوقی

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضوکمیسیون صنایع

محمود شکری نماینده تالش و عضو کمیسیون اقتصادی


برچسب ها: FATF ،

سه شنبه 16 شهریور 1395

مبارزه با تامین مالی تروریسم

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    


به گزارش ایرنا، دکتر محمدحسین فرهنگی روز چهارشنبه در جمع پیشکسوتان و رزمندگان ناحیه مقاومت بسیج سپاه امامت تبریز، گفت: پدیده تروریسم طی سال های اخیر با حمایت های غرب در منطقه رشد و تقویت شده است که برای مقابله با آن باید تمامی کشورهای منطقه هم قسم باشند.
وی اظهارکرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از پدید آورندگان گروه های تروریستی و تکفیری از جمله داعش هستند که برای ضربه زدن به اسلام ناب محمدی (ص) از این گروه ها حمایت مادی و معنوی می کنند. 
فرهنگی ادامه داد: برنامه های دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها هیچ آسیبی به ملت و نظام ما وارد نکرده است، بلکه این گونه اقدامات زمینه را برای تشکیل بسیج جهان اسلام علیه استکبار فراهم آورد.
وی با اشاره به انواع توطئه ها و دسیسه های نظام سلطه علیه ایران اسلامی، یادآور شد: آنها با حمله نظامی، تحریم های سیاسی و اقتصادی و نیز فشارهای اجتماعی و فرهنگی در قالب تهاجم فرهنگی بارها علیه منافع ملی ما دنبال توطئه بوده اند، اما هرگز به اهداف خود دست نیافته و نخواهند یافت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید تدابیری اتخاذ کنند که منافع ملی ما در داخل و خارج از کشور آسیب ببیند، گفت: در مصوبه مجلس برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم به صراحت مبارزات نهضت های آزادی بخش و مقاومت مسلمانان در برابر دشمنان خود، مستثنی شده است.بسمه تعالی

ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی- 15 شهریور 1395- دانشگاه تهران
3RD International Conference on Solar Energy – 5-6 September- University of Tehran

انرژی خورشیدی Solar Energy

انرژی خورشیدی چیست
بطور کلی از انرژی خورشید به دو صورت استفاده می شود.
1-    کلکتور یا همان آبگرمکن خورشیدی (جهت گرم کردن آب) – فعالیت در این حوزه موضوع بحث مهندسی مکانیک است.
2-    سیستم های فتووولتاییک یا همان سلولهای خورشیدی (جهت تولید برق)- فعالیت در این حوزه موضوع بحث فیزیک و الکترونیک است.

1-    کلکتور: از صدها سال پیش بویژه در جنوب کشور ما بصورت سنتی مرسوم بوده است. مخازنی را پشت بام قرار میدادند و با تابش خورشید مخزن گرم می شد و اب داخل ان جهت استحمام یا شستشو استفاده می شد. همان سیستمها بصورت پیشرفته تر امروزه در دنیا تحت عنوان کلکتور استفاده می شود. یکی از کشورهایی که امروزه در این حوزه سرمایه گذاری گسترده ای کرده کشور ترکیه است. در کلیه روستا ها و شهرهای ترکیه به منظور حذف مصرف ذغال سنگ که شهرها را بسیار الوده می کرد امروز با حمایت دولت آب گرم مصرفی منازل بکمک کلکتورهای خورشیدی انجام می شود. با عبور از کنار خانه مشاهده می شود پشت بام عمده خانه ها صفحات کلکتور خورشیدی نصب شده است.
2-    صفحات فتووولتاییک یا سلول های خورشیدی:  اساس کار این سیستمها تبدیل انرژی تشعشع یا همان تابش خورشیدی به حرکت الکترونها و تولید جریان برق است. در حقیقت سلول خورشیدی مشابه باطری خودرو است چون هردوی آنها جریان الکتریکی که تولید می کنند از نوع جریان مستقیم یا DC است.

بهر حال بیش از این وارد مباحث تخصصی این حوزه نمی شوم و آنچه مهم است چرایی عدم توسعه این انرژی و نعمت لایتناهی از منظر اجرا و قوانین است که بدان می پردازم.

وضعیت این انرژی در ابعاد داخلی و خارجی:
چالش های عمده جهان در سال های آتی ده چالش زیر است که دولت در لایحه برنامه ششم تنها دو مورد آب و محیط زیست را آورده است:
1-     انرژی
2-     آب
3-     غذا
4-     حفظ محیط زیست
5-     فقر
6-     جنگ و مقابل با تروریسم
7-     بیمارها
8-     آموزش
9-     دموکراسی
10-رشد جمعیت
بقیه را در ادامه مطلب مطالعه کنید


ادامه مطلب

برچسب ها: انرژی خورشیدی ، Solar Energy ،

تعداد کل صفحات: 151 1 2 3 4 5 6 7 ...